Looduslik toode, mis aitab taimedel õhust lämmastikku omastada

Something went wrong. Please try again later...

Lämmastik on üks olulisemaid toitaineid taimede kasvuks ja arenguks. Kuigi õhk sisaldab lämmastikku, puudub taimedel võime seda otse õhust omastada ja selles aitavad neid spetsiaalsed bakterid.

 

„Iga põllumehe jaoks on oluline tagada põllukultuuridele paremad kasvutingimused, saada paremat saaki ning samal ajal teha seda aina jätkusuutlikumalt ja keskkonnasõbralikumalt. See paneb meid süvenema looduse koosmõju protsessidesse ning avastama taimede ja elusorganismide kohta uusi agronoomiliselt kasulikke asju,” ütleb Corteva Agriscience Eesti esindaja Priidu Adrijan.

 

Agronoomidele, aiandusteadlastele ja põllumeestele on juba hästi teada, et on palju looduslikult esinevaid baktereid, mis tõmbavad ümbritsevast keskkonnast lämmastikku ligi ja muudavad N2 taimse lämmastiku vormiks NH4+, andes sellega põllukultuuride kasvule positiivse efekti.

 

Lämmastikku siduvad bakterid jagunevad erinevatesse klassidesse, sõltuvalt nende morfoloogiast, elupaigast ja lämmastiku sidumise mehhanismist:

     • Mullas esinevad sümbiootilised bakterid (Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium, Frankia), mis suudavad fikseerida õhust lämmastikku ja muuta selle taimedele kättesaadavaks.

     • Pinnases leiduvad bakterid (Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas või Azomonas), mis fikseerivad N2 muu lämmastikuallika puudumisel ning vähese hapniku olemasolul ning muudavad taimedele lämmastiku kättesaadavaks.

     • Endofüütsed bakterid (Methylobacterium, Herbaspirillum, Gluconacetobacter), mis elavad taimede kudedel ja rakkudes ning aitavad taimedel omandada lämmastikku.

Just tänu endofüütsetele bakteritele on Corteva teaduskeskus arendanud välja innovaatilisi tooteid nagu bioloogilise toitainete efektiivsuse optimeerija UtrishaN, mis aitab põllukultuuridel siduda atmosfäärist täiendavat lämmastikku, soodustades taimede kasvu ja maksimeerides saaki. UtrishaN sobib kasutamiseks nii tava- kui ka mahepõllul.

Joonis 1. Taimedele kättesaadav lämmastik UtrishaN - Metüülobakter
Joonis 1. Taimedele kättesaadav lämmastik UtrishaN - Metüülobakter

Kuidas endofüütsed bakterid töötavad?


Taimes toimuvad selle kasvades ja arenedes mitmesugused protsessid, millest üks on ainevahetus. Taimerakkude kasvu ja ainevahetuse loomulik kõrvalsaadus on metanool, mis vabanedes tõmbab ligi baktereid nimega Methylobacterium. Need bakterid asuvad taimes elama ja paljunema, muundades atmosfääris oleva lämmastik N2 tõhusalt ammooniumlämmastikuks NH4+, mida taim kergesti omastab.

 

Biostimulant BlueN/UtrishaN siseneb samuti taime läbi lehevoldikute, sisenedes fotosünteetiliste rakkude vaheruumi. Taime sattunud bakter hakkab kohe taime koloniseerima ja liikuma uutesse taimeosadesse ning toimubki eelpool nimetatud protsess: bakter toitub metanoolist ning taim annab bakterile energiat lämmastiku omandamiseks.

BlueN/UtrishaN aitab põllukultuuril siduda atmosfäärist täiendavat lämmastikku, soodustades taimede kasvu ja maksimeerides saaki. Toodet on edukalt kasutatud näiteks Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias ja Hollandis, kus see on põllumeestele oma eeliseid tõestanud. 2022. aastal tehti Põhja- ja Baltimaades 21 katset, sealjuures üks edukas test toimus Eestis suvinisuga, kus enamsaak oli 220 kg/ha ja proteiin 0,78 punkti võrra kõrgem. Kõik katsed näitasid saagikuse suurenemist. Biosimulati võib kasutada enamikel põllukultuuridel, sealhulgas maisi, teraviljade, talirapsi ja kartuli puhul. UtrishaN võimaldab põllumeestel toime tulla muutuvate keskkonnatingimustega, hoides samal ajal oma põllukultuure saagika ja tervena.

 

Millal on õige aeg kasutada biosimulanti BlueN/UtrishaN?

 

Corteva teadlased on jõudnud endofüütsete bakterite uurimises järeldusele, et paremaid saagitulemusi on võimalik saada, kui pritsida biosimulanti taimedele võimalikult varases arengujärgus. Bakterid elavad taimes seni, kuni taim on elus ehk roheline. Talvituv talivili aga taastub tänu biosimulandile kevadel väga hästi, sest BlueN/UtrishaN aitab moodustada uusi lehti ja varsi. Ja kui taime rohelistes lehtedes on veel alles sügisel sinna asunud baktereid, hakkavad need juba esimestel soojadel päevadel õhust lämmastikku aktiivselt ammutama. Seda siis, kui muld pole veel soojenenud ja juurestik ei „tööta” täisvõimsusel.

 

Saksamaal tehti katse, kus pritsiti talirapsi 8. oktoobril 2021 ja juba paar nädalat pärast pritsimist oli võimalik juba registreerida veidi suurem klorofüllisisaldus, mis mõjutab fotosünteesi aktiivsust. See jätkus kogu sügisperioodi vältel. Talveperioodil oli keskmine temperatuur -5 kraadi (madalaim fikseeritud temperatuur isegi -10 kraadi), aga kevadel rapsi lehtedest võetud proov näitas, et taimed sisaldasid endiselt endofüütseid baktereid. 2022. aasta mais võetud leheproovidest leiti, et Methylobacterium talvitub taimes ja bakter jätkab kevadel taimestiku taastumisel kohe tööd.

 

Muude katsete tulemused, kus võrreldi talvise rapsi sügisest ja kevadist pritsimist, näitavad UtrishaN kasutamise paindlikkust – seda võib kasutada nii sügisel kui ka kevadel ning toote tõhusus sellest ei muutu. Sügisel on lihtsalt pritsimisaeg laiem, samas kui kevadised öökülmad võivad pritsimisaega piirata. Seega pakub UtrishaN jätkusuutlikku alternatiivset lämmastikuallikat, mis vähendab sõltuvust mullast lämmastiku omastamist ja tagab lämmastiku kättesaadavuse taimele kogu taime kasvu vältel. Ja mis kõige tähtsam – seotud lämmastik ei puutu kokku leostumise ega aurustumise ohuga.

Biostimulaatori UtrishaN parim kasutusaeg on sügisel 4-6 lehe faasis, kui keskmine temperatuur on üle +10°C. Alternatiivina võib seda kasutada ka varakevadel, kui keskmine temperatuur on +10°C ja taimed on taastanud vegetatsiooni. Kevadine lisapritsimine pole vajalik, kui raps ei ole kaotanud üle 80% lehtedest.

 

Katseandmed

 

Kogu see teave on väga paljutõotav, kuid toote turule toomiseks peate olema kindel, et see tõesti toimib ja et seda tasub kasutada.  Ei ole saladus, et palju uuenduslikke tooteid, sealhulgas orgaanilisi tooteid (aminohappeid, merevetikate ekstrakte, humiinhappeid, fulvohappeid) arendatakse ja uuritakse aktiivselt soojemates kliimatingimustes - Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, kus põllukultuuride mitmekesisus ja ka probleemid on palju mitmekesisemad. Kuid on vaja mõista, kuidas need tooted toimivad meie klimaatilistes tingimustes Kesk- ja Põhja-Euroopas ja eriti Baltikumis. Juba teist hooaega järjest teevad Corteva eksperdid koostööd kohalike põllumajandusettevõtetega, et korraldada katseid Utrisha N®-ga Põhjamaade ja Balti riikide tootvatel põldudel. Möödunud 2022 ja 2023 hooaeg on juba andnud tulemusi, mis on kokkuvõtlikult järgmised:

Joonis 2. 2022 ja 2023. aasta katsetulemused talinisu puhul - Balti riigid *Corteva Agriscience katseandmed 7 kohas Baltikumis.
Joonis 2. 2022 ja 2023. aasta katsetulemused talinisu puhul - Balti riigid *Corteva Agriscience katseandmed 7 kohas Baltikumis.
Joonis 3. Katsetulemused talirapsis kevadine pritsimine - Balti riigid *Corteva Agriscience katseandmed 4 kohas Baltikumis.
Joonis 3. Katsetulemused talirapsis kevadine pritsimine - Balti riigid *Corteva Agriscience katseandmed 4 kohas Baltikumis.
Joonis 4. Katsekeskuse AU-Flakkebjerg tulemus talirapsis sügisene pritsimine – Taani.
Joonis 4. Katsekeskuse AU-Flakkebjerg tulemus talirapsis sügisene pritsimine – Taani.

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (LINK: www.corteva.ee) pakub valdkonna kõige täielikumat tootevalikut, sealhulgas mitmekesist kombinatsiooni seemnetest, taimekaitsest ja digitaalsetest lahendustest, mis keskenduvad tootlikkuse maksimeerimisele eesmärgiga suurendada saagikust ja kasumlikkust. Corteva on maailma üks suuremaid herbitsiididetootjaid ja omas vallas põhjaregiooni turuliider.

Loe rohkem

Kliki siia