ÜLEILMSED ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED

Ajakohastatud 1.19.2024

Corteva Agriscience on pühendunud läbipaistvusele ja avatusele, sealhulgas selge ja täpse teabe andmisele meie isikuandmete kaitse tavade kohta. Nendes üleilmsetes isikuandmete kaitse põhimõtetes (edaspidi: isikuandmete kaitse põhimõtted) kirjeldatakse, kuidas Corteva Agriscience™ ja selle sidusettevõtted (edaspidi: meie või Corteva) koguvad, kasutavad ja avalikustavad või töötlevad muul viisil isikuandmeid. Siinseid põhimõtteid kohaldatakse siis, kui te vaatate või kasutate meie veebisaite, veebirakendusi või sotsiaalmeedia lehekülgi või suhtlete meiega muul viisil. Võime esitada täiendavaid või erinevaid põhimõtteid meie isikuandmete kaitse tavade kohta teatud toodete või teenuste puhul või juhul, kui kehtib riigispetsiifiline teave, millisel juhul need põhimõtted täiendavad siinsetes isikuandmete kaitse põhimõtetes avaldatud teavet või asendavad selle. Siinsed isikuandmete kaitse põhimõtted ei kehti meie töötajate ega tööotsijate kohta, kui nende isikute kohta kogutavad isikuandmed on seotud nende praeguse, endise või võimaliku rolliga meie ettevõttes. Kui kandideerite tööle karjäärikeskuse veebisaidi Career Centre kaudu, kasutame teie Career Centre'i kaudu esitatud isikuandmeid lähtuvalt Career Centre'i veebisaidil avaldatud Corteva kandidaatidele mõeldud isikuandmete kaitset käsitleva teate alusel.

Kogutavad isikuandmed

Terminil „isikuandmed“ võib kehtivast õigusest tulenevalt olla eri tähendusi. Üldiselt tõlgendame terminit „isikuandmed“ teabena, mis võimaldab isiku otseselt või kaudselt tuvastada või mis on seotud tuvastatava isikuga. Kui kohaldatava õigusega on nõutud, et me käsitleksime teavet kui isikuandmeid, siis teeme seda vastavalt siinsetele isikuandmete kaitse põhimõtetele. Kui meil on vaja koguda isikuandmeid, et pakkuda soovitud teenuseid või tooteid, ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil olla võimalik neid teenuseid või tooteid pakkuda. Kui te avaldate meile või meie teenusepakkujatele või äripartneritele teiste inimestega seotud isikuandmeid, kinnitate, et teil on selleks luba, ja lubate meil kasutada neid isikuandmeid vastavalt siinsetele isikuandmete kaitse põhimõtetele.

Teie esitatav teave

Isikuandmete liigid, mida võime teie kohta koguda, sõltuvad sellest, kuidas te meiega suhtlete ning milliseid tooteid ja teenuseid valite. Kui te esitate tellimuse, avate konto, taotlete allahindlust, liitute preemiaprogrammiga, registreerute teenuse kasutajaks, taotlete rahastamist, osalete konkursil, loosimises või muus kampaanias või pakkumises või võtate meiega muul põhjusel ühendust, võime koguda teilt või teie volitatud esindaja kaudu teie isikuandmeid, sealhulgas:

 • kontaktandmed, sealhulgas teie nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • makseandmed, sealhulgas krediit- või deebetkaardi number;
 • finantsteave, näiteks riiklik isikukood, sotsiaalkindlustusnumber, kodakondsus, maksukohustuslasena registreerimise number ja pangateave, näiteks kontonumber;
 • sünniaeg ja sugu;
 • allkiri, sealhulgas digiallkiri;
 • töökoht, ametinimetus, telefoninumber, aadress ja e-posti aadress, mis on seotud teie töökohaga;
 • ostuajalugu, eelistused.

Lisaks, kui te suhtlete meiega meie veebisaitide ja rakenduste (edaspidi: digiteenused) kaudu, võime me koguda ka järgmisi andmeid:

 • IP-aadressid;
 • üldised või täpsed geograafilised asukohaandmed ja satelliidipildid;
 • seadme tüüp, brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem;
 • veebis sirvimise andmed või nn klikivoo andmed (nt viitava veebisaidi aadress, külastuse kuupäev ja kellaaeg, külastatud leheküljed, igal leheküljel veedetud aeg, vaadatud lingid, otsingute ajalugu) ja tuletatud eelistused;
 • eelistuste haldamise andmed, sealhulgas nõustumised, keeldumised ja küpsiste haldamine;
 • paroolid ja meeldetuletusküsimused/-vastused.

Kui te külastate mõnda meie esindust või suhtlete meiega telefoni teel, võime koguda järgmisi andmeid, kui see on kohaldatava õiguse kohaselt lubatud:

 • videopildid (videokaamera salvestised) või fotod;
 • näopildid näotuvastustehnoloogia abil;
 • sõrmejälgede kujutised sõrmejälgede kaardistamise tehnoloogia abil;
 • häälsalvestised, näiteks kõneposti salvestised;

teave sotsiaalmeediaplatvormidelt.

Kui suhtlete meiega sotsiaalmeedia kaudu või ühendate oma sotsiaalmeediakonto meie juures avatud veebikontoga, jagate meiega teatud isikuandmeid oma sotsiaalmeediakontolt, näiteks oma nime, e-posti aadressi, fotot, sotsiaalmeediakontaktide nimekirja ja muud teavet, mille te meile kättesaadavaks teete, kui ühendate oma sotsiaalmeediakonto meie digiteenustega. Kui otsustate meiega suhelda sotsiaalmeediaplatvormi kaudu, peaksite hoolikalt läbi vaatama vastava sotsiaalmeediateenuse osutaja isikuandmete kaitse põhimõtted ja oma privaatsussätted veendumaks, et sotsiaalmeediaplatvormid avaldavad meile ainult teie heakskiidetud teavet.

Kasutame ka kolmandate isikute pakutavaid sotsiaalmeedia haldus- ja andmekogumisvahendeid, mis koguvad avalikult kättesaadavat sisu. Kui avalikult kättesaadav sisu sisaldab isikuandmeid, käsitletakse neid vastavalt siinsetele isikuandmete kaitse põhimõtetele.

Äripartneritelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt saadud teave

Meie jaemüüjad, edasimüüjad ja muud äripartnerid võivad edastada teie ostudega seotud teavet, näiteks kontakt- ja makseandmed, sealhulgas teie nimi, isiklik postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, töökoht, ametinimetus, töötelefoni number, ettevõtte postiaadress ja e-posti aadress, mis on seotud töökohaga.

Samuti võime saada ülalnimetatud isikuandmeid kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt ja äripartneritelt, kes pakuvad klienditeeninduse, veebimajutuse, turunduse, kommunikatsiooni, sündmuste korraldamise, andmeanalüüsi ja finantsteenustega seotud tuge, kui nad jagavad meiega teavet, sealhulgas avalikult kättesaadavatest allikatest pärit teavet.

 

Meie digiteenuste vahendusel kogutav teave

Võime oma digiteenuste kaudu koguda isikuandmeid automaatselt või selliste tehnoloogiate abil nagu küpsised, serverilogid, veebimajakad, sildid ja pikslid. Samuti võime teha koostööd kolmandate isikutega, kes tegelevad meie nimel analüüsi, aruandluse ja turundusega, kasutades meie digiteenuste ja nende tehnoloogiate kaudu kogutud teavet. Tavaliselt ei avaldu meie digiteenuste kaudu kogutud teabes otseselt teie konkreetne identiteet (v.a kui te kasutate meie digiteenuseid oma konto kaudu või vastate meie e-kirjale), kuid kogutud teabe põhjal võib teha järeldusi või seda võib siduda muu meie käsutuses oleva teabega, mis aitab teid tuvastada.

 

 

Sõltuvalt kohaldatavast õigusest pakume küpsiste kasutamisega seoses valikuid, mis võimaldavad teil selle tehnoloogia kasutamisest loobuda või sellega nõustuda. Allpool on esitatud konkreetne teave tehnoloogiatüüpide ja meetodite kohta, mida kasutame teie privaatsuseelistuste edastamiseks.

Teave teie brauseri või seadme kaudu

Kui kasutate meie digiteenuseid, kogutakse enamiku brauserite või automaatselt teie seadme kaudu teatud teavet, näiteks teie IP-aadress, arvuti tüüp (Windows või Mac), seadme tootja ja mudel, ekraani resolutsioon, operatsioonisüsteemi nimi ja versioon, keel, brauseri nimi ja versioon ning kasutatava digiteenuse (näiteks rakenduse) nimi ja versioon. Me kasutame seda teavet selleks, et tagada digiteenuste nõuetekohane toimimine, turvaeesmärkidel ja pettuste ennetamiseks.  Enamikku neist andmetest ei saa kasutada teie tuvastamiseks, välja arvatud juhul, kui te sisenete meie veebisaitidele, logite sisse oma kontole või vastate meie e-kirjale. Isegi kui teie IP-aadress ei võimalda teid tuvastada, käsitleme teie IP-aadressi isikuandmetena.

Mobiilseadmete kasutamine

Kui te laadite alla ja kasutate meie digiteenuseid, võime ja/või meie teenusepakkujad võivad koguda teie seadmete kordumatuid identifikaatoreid, reklaamtunnuseid, operatsioonisüsteemi teavet, mobiilsidevõrgu teavet ning rakenduse kasutamise andmeid, näiteks kuupäeva ja kellaaega, mil teie seadmesse paigaldatud meie digiteenused meie serveritele ligi pääsevad ning millist teavet ja milliseid faile on teie seadme numbri alusel rakendusse alla laaditud. Meie digiteenused võivad koguda ja edastada ka muud teavet, et rakenduse funktsioonid toimiksid. Me kasutame seda teavet, et tagada digiteenuste nõuetekohane toimimine ning parandada ja isikupärastada teie kogemust ja pakkuda asjakohast sisu või reklaami. Te saate määrata mobiilseadmes ära oma reklaamieelistused. Et lugeda lähemalt, kuidas neid valikuid teha, vaadake veebisaiti https://thenai.org/opt-out/mobile-opt-out/.

Mõnel juhul võime saada teavet teie seadme asukoha kohta teie seadme GPS-i, Wi-Fi või Bluetoothi kaudu, kui kasutate meie digiteenuseid. Me võime kasutada teie seadme füüsilist asukohta, et pakkuda teile isikupärastatud asukohapõhiseid teenuseid ja sisu. Samuti võime jagada turunduspartneritega teie seadme füüsilist asukohta koos teabega selle kohta, milliseid reklaame te vaatasite, ja muu kogutud teabega, et võimaldada neil pakkuda teile personaalsemat sisu ja uurida reklaamikampaaniate tõhusust. Kui soovite vältida oma asukoha jagamist, lülitage oma seadmes GPS, Wi-Fi või Bluetooth välja. Asukohasätete haldamiseks vaadake iPhone'i seadme korral veebisaiti https://support.apple.com/ ja Androidi seadme korral veebisaiti https://support.google.com/. Kui keelate oma seadmetes asukohapõhised teenused, ei pruugi teil olla võimalik kasutada meie digiteenuste teatud funktsioone. 

 

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Küpsised on andmed, mis salvestatakse veebisaitide vaatamise korral otse teie seadmesse. Need suudavad teie seame tuvastada ja võivad sisaldada ka muud teavet.  Me võime koguda küpsiste ja sarnaste jälgimistehnoloogiate abil teavet meie digiteenuste vahendusel, samuti teile saadetud HTML-formaadis e-kirjade kaudu. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad ei aita otseselt tuvastada teie isikut, kuid võimaldavad meil koguda teavet, nagu näiteks brauseri tüüp, digiteenuse kasutusaeg, külastatud leheküljed, keele-eelistused ja muud koondandmed veebiliikluse kohta.Teie seadmesse võidakse salvestada nii meie kui ka meie teenuseosutajate, nt veebianalüütikaettevõtete ja veebireklaamivõrgustike küpsiseid. Kui olete mõne meie digiteenuse kaudu Corteva kontole sisse loginud. vastanud meie e-kirjale või nõustunud meie veebisaidi küpsistega, võime me kogutud teabe siduda teiste teid tuvastavate andmetega.  Me kasutame kogutud teavet erinevatel eesmärkidel, et salvestada ja austada teie eelistusi ja sätteid, turvalisuse tagamiseks ja autentimiseks, andmeanalüüsiks, turunduskampaaniate tõhususe mõõtmiseks, meie arvates teile huvipakkuvate toodete ja teenuste reklaamimiseks ning muude allpool kirjeldatud õiguspäraste eesmärkide täitmiseks. 

Kogutavate küpsiste tüübid jagunevad kolme kategooriasse.

 • Vajalikud küpsised. Need küpsised on vajalikud saidi põhifunktsioonide toimimiseks, näiteks turvalise sisselogimise tagamiseks või ostukorvis olevate toodete arvu meeldejätmiseks. Seda küpsiste kategooriat ei saa keelata ja nende salvestamiseks ei küsita nõusolekut.
 • Funktsionaalsed küpsised. Need küpsised on vabatahtlikud ja võimaldavad meil analüüsida teie digiteenuste kasutamist ning hinnata ja parandada oma tegevust. Neid võib kasutada ka selleks, et pakkuda klientidele paremat digiteenuste kasutamise kogemust. Näiteks peavad need meeles teie sisselogimisandmed või annavad meile teavet teie poolse veebisaidi kasutamise, nt teie keele-eelistuste kohta.
 • Reklaamiküpsised. Need küpsised on vabatahtlikud ja neid saab kasutada selleks, et tuvastada külastavate veebisaitide põhjal teie huvid. Need aitavad meil pakkuda teile teie huvide kohta tehtud järelduste alusel asjakohasemaid reklaame meie digiteenustes või kolmandate isikute saitidel.

Kui see on seadusega nõutav, hangime enne funktsionaalsete või reklaamiküpsiste salvestamist või kasutamist teilt nõusoleku ning te saate alati meie digiteenuste küpsiste eelistuste tööriista kaudu funktsionaalsete või reklaamiküpsistega nõustuda või neist loobuda. See tööriist võimaldab teie eelistusi töödelda ning teatud riikides tunda ära universaalse loobumissignaali ja seda töödelda. Mõne brauseri puhul saab sisse lülitada jälgimise keelamise signaali („Do not track“). Kuna nende signaalide tõlgendamine pole veel ühtselt määratletud, ei reageeri me praegu brauserite jälgimise keelamise signaalidele.

Lisaks saate enamiku brauserite või muu tarkvara puhul muuta nende seadeid, et kustutada küpsised arvuti kõvakettalt, blokeerida kõik küpsised või saada enne küpsise salvestamist hoiatus. Kui te ei soovi, et teilt küpsiste abil teavet kogutakse, on enamiku brauserite puhul olemas lihtne protsess, mis võimaldab teil küpsiste kasutamise keelata. Et lugeda lähemalt, kuidas veebisaitidel küpsistest keelduda, vaadake veebisaite https://optout.aboutads.info/ ja https://optout.networkadvertising.org.Et saada küpsiste kohta lisateavet, pöörduge kohaliku digireklaami ühenduse poole, nt:

Kui olete seadistanud oma küpsiste eelistused, järgitakse teie tehtud konkreetseid valikuid. Pidage meeles, et kui te kustutate oma eelistused või kasutate teist brauserit või arvutit, peate oma küpsiste-eelistused uuesti seadistama. 

Muud kasutatavad tehnoloogiad

 • Veebimajakad ja pikslitähised. veebimajakad ja pikslitähised on väikesed graafilised elemendid veebisaidi lehel või e-kirjas, mis on mõeldud vaadatud lehekülgede või avatud e-kirjade jälgimiseks ning mida saab kasutada küpsiste edastamiseks teie arvutisse. Need tehnoloogiad aitavad ka analüüsida veebisaitide tõhusust, mõõtes külastajate arvu või aktiivsust veebisaidil.
 • Pistikprogrammid ja lingid kolmandate isikute saitidele. Meie digiteenused võivad hõlmata sotsiaalvõrgustike või muude kolmandate isikute näiteks Facebooki, Meta või Google 'i pistikprogramme. Need pistikprogrammid võivad salvestada teie arvutisse küpsise, mis ütleb kolmanda isiku veebisaidile, et olete külastanud ühte meie digiteenustest. Kui olete sisse loginud kolmanda isiku veebisaidile, võib see sait seda teavet koguda, olenemata sellest, kas olete kolmanda isiku pistikprogrammiga toiminguid teinud või meie digiteenused linkinud. Me käsitleme kolmandate isikute pistikprogramme kui mittevajalikke küpsiseid ja seega võite oma küpsiste eelistusi vastavalt sellele seadistada. 

Veebianalüütika

Kui see on seadusega lubatud, kasutame kolmandate isikute (nt Google ja Adobe) veebianalüütika teenuseid, et paremini mõista, kuidas kasutajad meie digiteenuseid kasutavad. Nagu eespool punktis „Küpsised ja sarnased tehnoloogiad“ on kirjeldatud, võivad need kolmandad isikud koguda küpsiste ja muu jälgimistehnoloogia abil teavet teie veebitegevuse kohta aja jooksul ja erinevate sõltumatute veebisaitide lõikes. Me käsitleme nende analüüsiandmete kogumiseks kasutatavaid küpsiseid ja tehnoloogiaid mittekohustuslike küpsistena ja seega võite oma küpsiste-eelistusi vastavalt sellele seadistada. Lisateavet Google'i isikuandmete kaitse tavade kohta leiate ka veebilehelt www.google.com/policies/privacy/‌partners/. Andmete kogumisest keeldumiseks laadige alla Google Analyticsi brauserilisa, mis on saadaval aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lisateavet Adobe'i isikuandmete kaitse tavade kohta leiate veebilehelt https://www.adobe.com/privacy.html. Andmete kogumisest keeldumiseks minge veebilehelehttps://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#customeruse.

Käitumis- ja huvipõhine reklaam

Corteva võib kasutada kolmandast isikust reklaamiettevõtteid, et edastada teile veebireklaame kaupade ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, lähtudes teie poolsest meie ja teiste veebilehtede vaatamistest kõikidest seadmetest, mida te kasutate (tuntud ka kui käitumispõhine reklaam või huvipõhine reklaam). Selleks võivad need reklaamiettevõtted koguda meie digiteenuste kohta teavet küpsiste või muude tehnoloogiate abil, nagu eespool kirjeldatud, ning kombineerida seda teabega teie tegevuse kohta teistel veebisaitidel, mobiilirakendustes ja seadmetes. Et vältida küpsiste salvestamisel põhinevate huvipõhiste reklaamide saamist, järgige eespool kirjeldatud küpsiste keelamise samme, keeldudes küpsiste kasutamisest oma brauseris (brauserites), keeldudes andmetele juurdepääsu taotlustest, mida rakendused tavaliselt enne küpsiste salvestamist esitavad, või kohandades oma seadme reklaami jälgimise seadeid. Kui asute Ameerika Ühendriikides ja soovite loobuda sihitatud reklaamist või kontekstiülesest käitumispõhisest reklaamist, võite klõpsata loobumisnuppu meie Ameerika Ühendriikide veebisaidi avalehel ja/või täita loobumisnõude vormi. Lisateavet saab aadressil USA isikuandmete kaitse põhimõtted (corteva.com).

Pange tähele, et isegi kui te loobute reklaamiküpsistest või käitumis- ja huvipõhisest reklaamist, võite siiski näha meie reklaami. Need reklaamid ei põhine teie käitumisel eri saitidel, vaid konkreetse külastatud saidi kontekstil. Näiteks võite näha Corteva seemnetoote reklaami, kui külastate põllumajandusteemalist veebisaiti. 

Ärianalüüs ja tehisintellekt

Kui see on seadusega lubatud, võime kasutada teie ja/või äripartnerite esitatud teavet, näiteks ostuajalugu, geograafilisi asukohaandmeid, satelliidipilte, samuti põllutööde andmeid ärianalüütika ja/või tehisintellekti väljatöötamisel või kasutamisel. Me kasutame seda teavet teadusuuringuteks, tehnoloogia arendamiseks ning meie toodete, teenuste ja programmide kvaliteedi ja ohutuse kavandamiseks, säilitamiseks või parandamiseks. Näiteks võime kasutada seda teavet suundumuste prognoosimiseks, diagnostika eesmärgil, teile agronoomiliste soovituste andmiseks ning teenuste ja toodete pakkumiseks.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

Meie ja meie teenusepakkujad kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel, kui meil on õigustatud ärihuvi, teie nõusolek või kui see on kohaldatavate eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevate seaduste kohaselt muul viisil lubatud.  

 • Teenuste osutamine ja klientide toetamine
  • Kontode haldamine või teenindamine, kliendiandmete kontrollimine klientide teenindamine ning teie päringutele vastamine, tellimuste ja tehingute töötlemine või täitmine.
  • Rahastamise, tellimuste täitmise, maksete töötlemise, sissenõudmise ja riskijuhtimise teenuste pakkumine.
  • Teile haldusteabe saatmine, nt meie teave tingimuste ja põhimõtete muudatuste kohta või garantii- või toodete tagasikutsumisega seotud teave.
 • Turundus, reklaam ja isikustamine
  • Teile turundusega seotud, sh meie teenuseid, uusi tooteid ja muid Corteva uudiseid käsitlevate teadete saatmine.
  • Teile loosimistes, võistlustes või muudes kampaaniates osalemise võimaluse pakkumine.
  • Teie või meie teiste kasutajate huvidele kohandatud turundus- ja muude reklaamteadete väljatöötamine ja edastamine ning kasutajate eelistuste analüüsimine või ennustamine, et koostada koondaruandeid meie digisisu kasutamise kohta, et saaksime parandada oma teenuseid ja pakkumisi.
 • Õigusaktid ja nõuetele vastavus
  • Õigusaktidele ja eeskirjadele vastavuse tagamine, sealhulgas seadusega ette nähtud või ettevõtte põhimõtete ja kordade järgimiseks või tsiviil-, kriminaal-, kohtu- või regulatiivsete päringutele, uurimistele ja kohtukutsetele vastamiseks vajalik isikuandmete kasutamine ja avalikustamine.
  • Corteva ja selle ametnike, direktorite, töötajate, klientide, töövõtjate ja esindajate seaduslike õiguste teostamine või kaitsmine ning vaidluste lahendamine.
 • Tegevus ja üldised ärieesmärgid
  • Äriühingu juhtimine, sh ettevõtte raamatupidamine, audit, analüüs ja aruandluse, ühinemised, omandamised ja võõrandamised.
  • Süsteemi haldamine ja tehnoloogia haldamine, sealhulgas meie digiteenuste ja andmeanalüüsi optimeerimine.
  • Äritegevuse järjepidevuse tagamine ja õnnetustest taastumine.
 • Uute toodete ja teenuste täiustamine ja väljatöötamine.
  • Teadusuuringud, tehnoloogia arendamine ning meie toodete, teenuste ja programmide kvaliteedi ja ohutuse kavandamine, säilitamine või parandamine.
 • Pettuste ennetamine ja turvalisus
  • Meie süsteemide, võrkude, rakenduste ja andmete turvalisuse ja terviklikkuse kaitsmine, sealhulgas turvaohtude tuvastamine, analüüsimine ja lahendamine, õiguskaitseorganite ja infoturbekonsortsiumidega suhtlemine, teenuste või süsteemide vigade kõrvaldamine ning identiteedihaldus, sealhulgas verifitseerimine ja autentimine süsteemide ja tehnoloogia kasutamiseks.
  • Ruumide turvalisuse ja ohutuse tagamine ning kahju ennetamine, pettuste ja muu ebaseadusliku tegevuse tuvastamine ja ennetamine.

 

Kuidas me isikuandmeid avaldame

Me võime avaldada isikuandmeid siinsetes isikuandmete kaitse põhimõtetes kirjeldatud eesmärkidel järgmistele üksustele, sealhulgas eri riikides asuvatele üksustele. Meie kontserni kuuluvate üksuste ja nende asukohtade loetelu on leitav siin.

 • Meie emaettevõtted ja sidusettevõtted. Kui me seda teeme, kasutavad ja avaldavad need teised Corteva üksused isikuandmeid kooskõlas siinsete isikuandmete kaitse põhimõtetega ning kohaldatavate eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevate õigusaktide nõuetega.
 • Meie teenuseosutajad, keda kasutame nende poolt meile pakutavate tugiteenuste osutamise hõlbustamiseks, sealhulgas klienditeenindus-, reklaami-, turundus-, kommunikatsiooni- ja andmeanalüüsi, infotehnoloogia-, infoturbe-, finants-, auditi-, raamatupidamis-, turva- ning õigusteenuste pakkujad. Need kolmandad isikud on kohustatud kasutama nendega jagatud isikuandmeid ainult lepinguliste teenuste osutamiseks ja kooskõlas kehtivate eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
 • Kolmandad isikud, nagu vahendajad, jaemüüjad, edasimüüjad ja äripartnerid, et pakkuda tooteid ja teenuseid meie klientidele ning seoses litsentseerimise, ühise arendustegevuse või sarnaste kokkulepetega. Need kolmandad isikud on kohustatud kasutama isikuandmeid kooskõlas siinsete isikuandmete kaitse põhimõtetega ja/või ainult lepingujärgsete teenuste osutamiseks ning kooskõlas kehtivate eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
 • Kolmandad isikud, nagu reguleerivad asutused, kohtud, õiguskaitseorganid ja valitsusasutused, et järgida kohaldatavaid seadusi, määrusi, kohtu- või muid juriidilisi menetlusi, kui meil on heauskselt alust arvata, et avaldamine on vajalik kohaldatavate seaduste, sealhulgas väljaspool teie elukohariiki kehtivate seaduste järgimiseks. Sellisel juhul võtame asjakohaseid meetmeid, mis on kooskõlas kohaldatavate eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega, et kaitsta isikuandmeid.
 • Kolmandad isikud, nagu need, kes aitavad tuvastada ja ennetada pettuseid, Corteva toodete, teenuste või digitaalteenuste väärkasutust ja intellektuaalomandi rikkumisi ning neile reageerida, jõustada meie tingimusi ja lepinguid ning kaitsta meie õigusi, privaatsust, ohutust või vara ja/või meie sidusettevõtete, teie või teiste isikute õigusi. Need kolmandad isikud on kohustatud kasutama nendega jagatud isikuandmeid ainult lepinguliste teenuste osutamiseks ja kooskõlas kehtivate eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
 • Kolmandad isikud, kellele avaldatakse andmeid seoses reorganiseerimise, ühinemise, müügi, ühisettevõtte, loovutamise, ülekandmise või muu meie äritegevuse, varade või aktsiate osalise või täieliku võõrandamisega (sealhulgas seoses pankroti- või muu sarnase menetlusega). Selliste kolmandate isikute hulka võivad kuuluda näiteks omandav üksus ja selle nõustajad. Sellisel juhul võtame asjakohaseid meetmeid, mis on kooskõlas kohaldatavate eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega, et kaitsta isikuandmeid.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME

Isikuandmeid säilitatakse üldjuhul Corteva andmebaasides või meie teenuseosutajate hallatavates andmebaasides. Me kasutame mõistlikke korralduslikke, tehnilisi ja haldusmeetmeid, et kaitsta oma organisatsioonis isikuandmeid, ning nõuame lepingu alusel, et ka meie teenuseosutajad seda teeksid.  Kahjuks ei saa ühegi andmeedastus- või salvestussüsteemi turvalisust täielikult garanteerida.  Kui teil on põhjust arvata, et teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline, teavitage meid viivitamata vastavalt allpool esitatud jaotisele „Kontaktandmed“.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud, arvestades eesmärki (eesmärke), milleks need hangiti, ja kooskõlas kohaldatava õigusega. 

Meie säilitamisperioodide kindlaksmääramise kriteeriumid on muu hulgas: 

 • ajavahemik, mille jooksul meil on teiega pidev suhe (näiteks periood, mille jooksul on teil meie konto või kasutate digiteenuseid), ja ajavahemik, mille jooksul meil võib olla õigustatud vajadus viidata teie isikuandmetele, et lahendada võimalikke probleeme;
 • isikuandmete tundlikkus ja nende kogumise eesmärgid;
 • õigusliku kohustuse olemasolu (näiteks teatud õigusaktidega on nõutud, et me säilitaksime teie tehingute andmeid teatud aja jooksul, enne kui saame need kustutada);
 • kas andmete säilitamine on soovitatav meie õiguslikku olukorda silmas pidades (näiteks seoses kohaldatavate aegumistähtaegade, kohtuvaidluste või regulatiivsete uurimistega).

KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED

Me võime pakkuda linke kolmandate isikute veebisaitide või teenuste juurde, kui usume, et need lingid on teile kasulikud. Siinsetes isikuandmete kaitse põhimõtetes ei käsitleta ja me ei vastuta kolmandate isikute sealhulgas selliste kolmandate isikute, kes haldavad veebisaite või teenuseid, millele teenused viitavad, isikuandmete kaitse või turbetavade eest. 

Lisaks ei vastuta me teiste organisatsioonide, sotsiaalmeediaplatvormide pakkujate, operatsioonisüsteemide pakkujate, traadita võrguteenuste pakkujate või seadmete tootjate isikuandmete kaitse või turvapõhimõtete või -tavade eest, sealhulgas mis tahes isikuandmete eest, mida te avaldate teistele organisatsioonidele digiteenuste või meie sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu või nendega seoses.

TEENUSTE KASUTAMINE ALAEALISTE POOLT

Teenused ei ole mõeldud alla kolmeteistkümne (13) aastastele isikutele ja me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13-aastastelt isikutelt.

JURISDIKTSIOON JA ANDMETE PIIRIÜLENE EDASTAMINE

 • Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda kõikides riikides, kus meil on tööruumid või kus me kasutame teenusepakkujaid, ning teenuseid kasutades mõistate, et teie andmed edastatakse teie elukohariigist (või osariigist/provintsist) väljapoole või piirkondadesse, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, kus võivad kehtida teie riigi omadest erinevad andmekaitse-eeskirjad. Teatud asjaoludel võib nende teiste riikide kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel asutustel või julgeolekuasutustel olla õigus teie isikuandmetele juurde pääseda.
 • LISATEAVE SEOSES EMP-GA. Euroopa Komisjon on tunnustanud mõningaid EMP-väliseid riike riikidena, mille andmekaitsetase vastab EMP standarditele (nende riikide täielik loetelu on kättesaadav siin: Euroopa Komisjoni piisava andmekaitsega riikide loetelu). Et kaitsta teie isikuandmeid andmete edastamise korral Euroopa Majanduspiirkonnast riikidesse, mille andmekaitsetaset ei pea Euroopa Komisjon piisavaks, oleme kehtestanud piisavad meetmed, näiteks Euroopa Komisjoni vastu võetud lepingu tüüptingimused. Te võite saada nende meetmete koopia, esitades isikuandmete päringu, mis on leitav allpool jaotises „Kontaktandmed“ .

TUNDLIK TEAVE

Kui me seda ei nõua, palume, et te ei saadaks ega avaldaks meile digiteenuste kaudu või muul viisil mingeid tundlikke isikuandmeid (nt isikukood, andmed rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste arvamuste, usutunnistuse või muude veendumuste, tervise, biomeetriliste või geneetiliste omaduste, kriminaalse tausta või ametiühingusse kuulumise kohta).

KOLMANDA ISIKU MAKSETEENUS

Me võime kasutada kolmanda isiku makseteenust, et töödelda digiteenuste kaudu tehtud makseid. Kui soovite teha makseid digiteenuste kaudu, kogub teie isikuandmeid see kolmas isik, mitte meie, ning nende suhtes kohaldatakse siinsete põhimõtete asemel kolmanda isiku isikuandmete kaitse põhimõtteid. Me ei kontrolli seda ega vastuta selle eest, kuidas see kolmas isik teie isikuandmeid kogub, kasutab ja avalikustab.

LISATEAVE

Kuna suhtlus pole alati turvaline, ärge lisage meile saadetavatesse teadetesse krediitkaardiandmeid ega muud tundlikku teavet.

LISATEAVE HIINA KOHTA

LISATEAVE JAAPANI KOHTA

LISATEAVE USA KOHTA

LISATEAVE EMP, ŠVEITSI JA ÜHENDKUNINGRIIGI KOHTA. See jaotis kehtib ainult EMP, Šveitsi ja Ühendkuningriigi elanike isikuandmete töötlemise kohta Cortevas.

 • Teie isikuandmete vastutavad töötleja võivad olla Corteva eri üksused. ELi andmete vastutavate töötlejate loetelu on leitav siin.
 • Töötlemine. Töötleme teie isikuandmeid lähtuvalt ühest või mitmest allpool kirjeldatud õiguslikust alusest:
  • kui see on vajalik teie või teie esindatava juriidilise isikuga lepingu sõlmimiseks, meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, pakkumiste tegemiseks, teie päringutele vastamiseks või klienditoe osutamiseks;
  • kui meil on õigustatud huvi;
  • kui see on vajalik asjakohaste õigusaktide ja juriidiliste kohustuste täitmiseks, sealhulgas õiguslikele taotlustele ja korraldustele vastamiseks; või
  • teie nõusolekul.
 • Teie õigused. Lähtuvalt kehtivast õigusest on teil õigus:
  • küsida, kas meil on teie isikuandmeid ja teavet selle kohta, kuidas neid töödeldakse;
  • nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist;
  • nõuda selliste isikuandmete kustutamist, mis ei ole enam vajalikud töötlemise aluseks olevate eesmärkide täitmiseks, mida töödeldakse tagasivõetud nõusoleku alusel või mida töödeldakse kohaldatavate õigusnõuete vastaselt;
  • nõuda meilt isikuandmete töötlemise piiramist, kui töötlemine on kohatu;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes; ning
  • taotleda meile edastatud isikuandmete (mis ei hõlma kogutud andmetest tuletatud teavet) ülekandmist, kui selliste isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul või teiega sõlmitud lepingul ja toimub automatiseeritult.
 • Andmeedastus. Euroopa Komisjon on tunnustanud mõningaid EMP-väliseid riike riikidena, mille andmekaitsetase vastab EMP standarditele (nende riikide täielik loetelu on kättesaadav siin: Euroopa Komisjoni veebiloetelu kaitse piisavuse otsustest). Et kaitsta teie isikuandmeid andmete edastamise korral Euroopa Majanduspiirkonnast riikidesse, mille andmekaitsetaset ei pea Euroopa Komisjon piisavaks, oleme kehtestanud piisavad meetmed, näiteks Euroopa Komisjoni vastu võetud lepingu tüüptingimused. Ühendkuningriigist ja Šveitsist toimuvaid andmeedastusi riikidesse, mille andmekaitset ei pea asjaomased riigid piisavaks, reguleeritakse samuti asjakohaste kaitsemeetmetega.

 • Võite ka:

ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTETE AJAKOHASTAMINE

Isikuandmete kaitse põhimõtete ülaservas olev märge „Viimati ajakohastatud“ osutab, millal need viimati läbi vaadati. Muudatused jõustuvad teenuste suhtes kehtivate isikuandmete kaitse põhimõtete uue versiooni avaldamise hetkel. Kui kasutate teenuseid pärast neid muudatusi, tähendab see, et nõustute muudetud isikuandmete kaitse põhimõtetega.

TEIE ÕIGUSED JA VALIKUD SEOSES ISIKUANDMETE KAITSEGA

Isikuandmete vaatamine, muutmine või kustutamine 

Kui soovite taotleda isikuandmete vaatamist, parandamist, ajakohastamist, varjamist, piiramist või kustutamist, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes või taotleda oma isikuandmete koopiat nende edastamiseks teisele ettevõttele (kuivõrd need õigused on teile kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud), saate seda teha, kui klõpsate allpool esitatud isikuandmete päringute rippmenüüs vastaval lingil selle riigi kohta, kus te elate. Kui te ei leia konkreetse riigi kohta linki, esitage päring, kasutades oma riigi kontaktandmeid, mille leiate allpool esitatud vastavast rippmenüüst.

Me vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

Palun täpsustage oma taotluses, milliseid isikuandmeid soovite muuta ja kas soovite, et teie isikuandmed kustutataks meie andmebaasist. Et teid kaitsta, võime rahuldada taotlusi ainult nende isikuandmete kohta, mis on seotud konkreetse e-posti aadressiga, mida kasutate meile taotluse saatmiseks, ning me võime kontrollida teie isikusamasust enne taotluse rahuldamist. Me püüame teie taotluse rahuldada nii kiiresti kui võimalik. 

Juhime tähelepanu, et meil võib olla vaja säilitada teatud teavet dokumentide säilitamise eesmärgil ja/või mis tahes tehingute lõpuleviimiseks, mida alustasite enne andmete muutmise või kustutamise taotlemist (nt kui teete ostu või osalete kampaanias, ei pruugi teil olla võimalik esitatud isikuandmeid muuta või kustutada enne sellise ostu lõpuleviimist või kampaania lõppu). 

KONTAKTANDMED

Kui teil on küsimusi oma isikuandmetega seotud võimaluste või siinsete isikuandmete kaitse põhimõtete kohta, võite meiega ühendust võtta, klõpsates allpool esitatud riikide kontaktandmete rippmenüüs vastavale lingile ja esitades isikuandmete päringu vormi või kasutades seal esitatud teavet meiega ühenduse võtmiseks. 

Isikuandmete päringud

Valige altpoolt oma piirkond ja elukohariik, et teha isikuandmete päring.

Ladina-Ameerika

Argentina elanikud Argentina isikuandmete päring

Brasiilia elanikud Brasiilia isikuandmete päring

Tšiili elanikud Tšiili isikuandmete päring

Colombia elanikud Colombia isikuandmete päring

Costa Rica elanikud Costa Rica isikuandmete päring

Dominikaani Vabariigi elanikud Dominikaani Vabariigi isikuandmete päring

Ecuadori elanikud Ecuadori isikuandmete päring

Mehhiko elanikud Mehhiko isikuandmete päring

Nicaragua elanikud Nicaragua isikuandmete päring

Panama elanikud Panama isikuandmete päring

Peruu elanikud Peruu isikuandmete päring

Uruguay elanikud Uruguay isikuandmete päring

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika

Austria elanikud Austria isikuandmete päring

Šveits elanikud Šveits isikuandmete päring

Belgia elanikud Belgia isikuandmete päring (saksa keeles)

Belgia elanikud Belgia isikuandmete päring (prantsuse keeles)

Belgia elanikud Belgia isikuandmete päring (hollandi keeles)

Bulgaaria elanikud Bulgaaria isikuandmete päring

Horvaatia elanikud Horvaatia isikuandmete päring

Tšehhi Vabariigi elanikud Tšehhi Vabariigi isikuandmete päring

Taani elanikud Taani isikuandmete päring

Egiptuse elanikud Egiptuse isikuandmete päring

Eesti elanikud Eesti isikuandmete päring

Etioopia elanikud Etioopia isikuandmete päring

Soome elanikud Soome isikuandmete päring

Prantsusmaa elanikud Prantsusmaa isikuandmete päring

Saksamaa elanikud Saksamaa isikuandmete päring

Kreeka elanikud Kreeka isikuandmete päring

Ungari elanikud Ungari isikuandmete päring

Iirimaa elanikud Iirimaa isikuandmete päring

Itaalia elanikud Itaalia isikuandmete päring

Elevandiluuranniku elanikud Elevandiluuranniku isikuandmete päring

Keenia elanikud Keenia isikuandmete päring

Läti elanikud Läti isikuandmete päring

Leedu elanikud Leedu isikuandmete päring

Moldova elanikud Moldova isikuandmete päring

Maroko elanikud Maroko isikuandmete päring

Madalmaade elanikud Madalmaade isikuandmete päring

Poola elanikud Poola isikuandmete päring

Portugali elanikud Portugali isikuandmete päring

Rumeenia elanikud Rumeenia isikuandmete päring

Serbia elanikud Serbia isikuandmete päring

Slovakkia elanikud Slovakkia isikuandmete päring

Sloveenia elanikud Sloveenia isikuandmete päring

Lõuna-Aafrika elanikud Lõuna-Aafrika isikuandmete päring (inglise keeles)

Lõuna-Aafrika elanikud Lõuna-Aafrika isikuandmete päring (afrikaani keeles)

Hispaania elanikud Hispaania isikuandmete päring

Rootsi elanikud Rootsi isikuandmete päring

Tansaania elanikud Tansaania isikuandmete päring

Türgi elanikud Türgi isikuandmete päring

Ukraina elanikud Ukraina isikuandmete päring

Ühendkuningriigi elanikud Ühendkuningriigi isikuandmete päring

Sambia elanikud Sambia isikuandmete päring

Aasia ja Vaikse ookeani piirkond

Austraalia elanikud Austraalia isikuandmete päring

Kambodža elanikud Kambodža isikuandmete päring

Hiina elanikud Hiina isikuandmete päring

India elanikud India isikuandmete päring

Indoneesia elanikud Indoneesia isikuandmete päring

Jaapani elanikud Jaapani isikuandmete päring

Malaisia elanikud Malaisia isikuandmete päring (inglise keeles)

Uus- Meremaa elanikud Uus-Meremaa isikuandmete päring

Pakistani elanikud Pakistani isikuandmete päring

Filipiinide elanikud Filipiinide isikuandmete päring

Singapuri elanikud Singapuri isikuandmete päring

Korea elanikud Korea isikuandmete päring

Tai elanikud Tai isikuandmete päring

Vietnami elanikud Vietnami isikuandmete päring

Kontaktandmed riikide kaupa

Sirvige riikide tähestikulist loetelu allpool

Algeria

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Argentina

Oficina Central - Buenos Aires, Argentina
Avenida Libertador 101, Piso 1, 1638
Vicente López, Buenos Aires, Argentina
Tel: 11-4110-0202 / 11-4110-0201
infoargentina@corteva.com

Australia

Customer Information Center
Locked Bag 2002 Chatswood,
NSW 2057,
Australia.
+61 1800 700 096
Email: AUCustomerService@Corteva.com

Belgium (DE)

Corteva Agriscience™
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB  Bergen op Zoom
The Netherlands
T : 0031 164 44 40 00

Belgium (FR)

Corteva Agriscience™
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB  Bergen op Zoom
The Netherlands
T : 0031 164 44 40 00

Belgium (NL)

Corteva Agriscience™
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB  Bergen op Zoom
The Netherlands
T : 0031 164 44 40 00

Bolivia

Centro de información al cliente
Av. San Martin # 1800, Edificio Tacuaral 2o. Piso Of. 205
Santa Cruz de la Sierra
Tel: (591-3)-341-6464
Fax: (591-3)-341-7542
Correo electrónico: infobolivia@corteva.com

Brazil

Departamento de Marketing/CRM
Corteva Agriscience

Alameda Itapecuru, 506
Alphaville Industrial, Barueri - SP
CEP 06454-080
Telefone 0800-772-2492

Entrar em contato com nossa DPO por meio do e-mail dpobrasil@corteva.com

Bulgaria

Corteva Agriscience Bulgaria EOOD
Metropolitan Municipality, Mladost IV
 Business Park Sofia, Building 1A, Floor 1.
 01766 Sofia,  Bulgaria

Cambodia

Regency Square C, Ground Floor, Unit # 30C/168
Mao Tse Tong Blvd (245), Phum 3, Tumnob Tuek,
Khan Chamkamon, Phnom Penh
Cambodia 120108
Tel: +855 92 777 527

Canada (EN)

Customer Information Center
c/o Scot Middleton, Canada Privacy Officer

Attn. Privacy Requests
Suite 2450, 215 2 Street Southwest
Calgary, AB T2P 1M4

caprivacyrequest@corteva.com

Canada (FR)

Centre d’informations clients
c/o Scot Middleton, Canada Privacy Officer

Attn: Privacy Request
Suite 2450, 215 2 Street Southwest
Calgary, AB
T2P 1M4

caprivacyrequest@corteva.com

Chile

Teléfono: 22836 7001.
Gran Avenida 1621, Paine, Región Metropolitana, Chile.

China

客户信息中心
上海市浦东新区祖冲之路2290号展想广场1号楼16层
服务热线:400 880 5588
公共邮箱:support_gc@corteva.com

Colombia

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Costa Rica

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Croatia

Corteva Agriscience Croatia LLC
Florijana Andrašeca 18 A
10 000 Zagreb
CROATIA

Czech Republic

Corteva Agriscience Czech s.r.o.
Pekarska  628/14,
Praha 5, 15500,
Czech Republic

Denmark

Corteva Agriscience Denmark A/S
Langebrogade 1 DK-1411 Copenhagen, Denmark

Dominican Republic

 +54 11-4110-0202 / 11-4110-0201
Vía correo electrónico a: infoargentina@corteva.com
Oficina Central - Buenos Aires Argentina
Avenida del Libertador 101, Piso 11, B1638BEA
Vicente López, Buenos Aires, Argentina

Ecuador

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Egypt

Corteva Agriscience Egypt LLC
Fourth Floor, Fifth Settlement
67 El Tessein Street
New Cairo
Egypt
c/o Tel: +20 22613 1885

El Salvador

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Estonia

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Ethiopia

Corteva Agriscience Ethiopia PLC
Africa Avenue, Peacock Park
Addis Ababa, Ethiopia,

Finland

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

France

Corteva Agriscience France S.A.S
1 bis avenue du 8 mai 1945
Immeuble Equinoxe II
78280 Guyancourt - France

Germany

Corteva Agriscience Deutschland GmbH
Riedenburger Str. 7 81677 München
Deustchland .

Ghana

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Greece

Corteva Agriscience Hellas S.A.
Hydras 2 & Leoforos Kifisias 280
15232 Chalandri
Telephones: +302106800741 or +302106889700

Guatemala

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Honduras

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Hungary

Corteva Agriscience
Boldiszár u. 4
1112 Budapest - Hungary

India

Customer Information Center
Corteva AgriScience,
12th floor, Atria, V Ascendas IT park,
Madhapur, Hyderabad 500081
1860 1800 186

Indonesia

Pusat Informasi Pelanggan
CIBIS NINE, 10th floor Cilandak
Commercial Estate
Jalan TB Simatupang no 2, Jakarta
Selatan 12560, Indonesia
Phone: 021-50829455

Ireland

Corteva Agriscience UK Limited
CPC2 Capital Park, Fulbourn,
Cambridge, CB21 5XE
+44 (0)1462 457272

Italy

Corteva Agriscience Italia S.r.l
Via Comizi Agrari 10
 26100 Cremona - Italia

Ivory Coast

CORTEVA AGRISCIENCE
Oasis Square, Building 6, 2nd floor – N° 217.
Oasis, PC 20410 – Casablanca - MOROCCO
Fixe: +212 529 05 51 92

Japan

〒100-6110
東京都千代田区永田町2-11-1
山王パークタワー コルテバ
アグリサイエンス日本株式会社

Kenya

Corteva Agriscience Kenya Limited
L. R. No. 205/94/95 Riverside Drive Chiromo Road
Nairobi, Kenya

Korea

Corteva AgriSciences Korea Contact Info
코르테바아그리사이언스 코리아(유)
서울특별시 중구 칠패로 37 , HSBC 빌딩 15층
Tel : 02-2223-8900
Fax : 02-2088-8174
E-mail: CortevaKorea@corteva.com

Latvia

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Lithuania

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Malaysia (EN)

Customer Information Center:
B-3-3, The Ascent Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia (MS)

Customer Information Center:
B-3-3, The Ascent Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia (ZH)

Customer Information Center:
B-3-3, The Ascent Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Mexico

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Moldova

Corteva Agriscience Romania S.R.L.
 Baneasa Business & Technology Park Sos Bucuresti-Ploiesti Nr 42-44 Cladirea B, et 2 Sector 1
 013696 Bucuresti  - Romania.

Morocco

CORTEVA AGRISCIENCE
Oasis Square, Building 6, 2nd floor – N° 217.
Oasis, PC 20410 – Casablanca - MOROCCO
Fixe: +212 529 05 51 92

Netherlands

Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24 d
4611BB Bergen op Zoom, The Netherlands

New Zealand

Customer Information Center
Private Bag 2017 New Plymouth,
Taranaki 4342, New Zealand
+646 757 7812
Email: NZCustomerService@Corteva.com

Nicaragua

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Nigeria

Corteva Agriscience Nigeria Limited
1, KPMG Tower - Bishop Aboyade Cole Street
Lagos, Nigeria

Pakistan

Customer Information Center
Lahore Headoffice
26-FCC, 2nd Floor,
Syed Maratab Ali Road,
Gulberg IV, Lahore, Pakistan
Telephone number: +92-42-35711303-9
Sahiwal office
06-Km Lahore Road, Sahiwal.
Tel: +92 40 4403140-41

Panama

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Paraguay

Departamento de Marketing/CRM
Corteva Agriscience

Alameda Itapecuru, 506
Alphaville Industrial, Barueri - SP
CEP 06454-080
Telefone 0800-772-2492

Entrar em contato com nossa DPO por meio do e-mail dpobrasil@corteva.com

Peru

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Philippines

Customer Information Center
8th Floor, ISquare Building, 15 Meralco Avenue,
Pasig, Metro Manila 1605, Philippines
(+632) 818 9911

Poland

Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o
Piusa Dziekońskiego 1
00-728 Warsaw - Poland

Portugal

Corteva Agriscience
Campo Pequeno, 48, 6º Esquerda
1000-081 Lisboa
Tel. +351 217 998 030

Romania

Corteva Agriscience Romania S.R.L.
 Baneasa Business & Technology Park Sos Bucuresti-Ploiesti Nr 42-44 Cladirea B, et 2 Sector 1
 013696 Bucuresti  - Romania.

Senegal

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Serbia

Corteva Agriscience
Olga Petrov 10
21000 Novi Sad
Republic of Serbia

Singapore

Corteva Agriscience (Singapore) Pte Ltd
21 Biopolis Road, Nucleos South Tower
#07-21
Singapore 138567
Tel: +65 64611000

Slovakia

Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.
Namestie SNP 15
 811 06 Bratislava - Slovakia

Slovenia

Corteva Agriscience SLO d.o.o.
Markišavska ulica 10
9000 Murska Sobota - Slovenia

South Africa

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

South Africa

Customer Information Center
PO Box 19
Greytown 3250
033 413 9500

Spain

Corteva Agriscience
Campus Corteva Agriscience, Ctra. Sevilla-Cazalla, km 4,6.
41309, La Rinconada, Sevilla - Spain

Sweden

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Tanzania

Corteva Agriscience Tanzania Limited
Unga Ltd, Sido Road
PO Box 10677
Arusha, Tanzania

Thailand

ศูนย์ข้อมูลลูกค้า
บริษัท คอร์เทวา อะกริไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 6 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส
87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0)2792 2900

Tunisia

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Turkey

Kiza Is Merkezi Onur Mahallesi Turhan Cemal
Beriker Bulvari No 437 A5 Blok Kat 6 Seyhan Adana - TURKEY

Ukraine

Company contact details: https://www.corteva.com.ua/contacts/our-office.html
0-800-309-309

United Kingdom

Corteva Agriscience UK Limited
CPC2 Capital Park, Fulbourn,
Cambridge, CB21 5XE
+44 (0)1462 457272

United States

Customer Information Center
9330 Zionsville Rd.,
 Indianapolis, IN 46268
              or
1-800-686-6200

Uruguay

   +54 11-4110-0202 / 11-4110-0201
Vía correo electrónico a: infoargentina@corteva.com

Venezuela

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Vietnam

Văn phòng Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3828 8921
Tầng 12, tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghe, Quận 1,
Thành phố Hồ Chì Minh

Zambia

Corteva Agriscience Zambia Limited
Plot No 35283 Mwembeshi Road,
Heavy Industrial Area,
P.O. Box 33282, Lusaka
Tel: +260 211 846 299, +260 211 846 318, +260 971 399 475