CORTEVA PRIVAATSUSAVALDUS

Muudetud 01.06.2019

Corteva Agriscience™ (edaspidi „Corteva“, „meie“ või „me“) hoolib teie privaatsusest. Soovime, et teaksite, kuidas me kogume, kasutame ja avaldame andmeid. Koos Corteva ;;küpsiste ja muude seesuguste tehnoloogiate poliitikaga;; kirjeldab see privaatsusavaldus (edaspidi „privaatsusavaldus“) meie tavasid seoses andmetega, mida me kogume järgmiselt:

 • meie opereeritavatelt veebisaitidelt, millelt pääsete juurde sellele privaatsusavaldusele (edaspidi „veebisaidid“);
 • tarkvararakenduste kaudu, mille oleme teinud kättesaadavaks arvutites ja mobiilseadmetes või arvutite ja mobiilseadmete kaudu kasutamiseks ja millest te pääsete juurde sellele privaatsusavaldusele (edaspidi „rakendused“);
 • meie juhitavate suhtlusmeedialehtede kaudu, millelt pääsete juurde sellele privaatsusavaldusele (edaspidi ühiselt meie „suhtlusmeedialehed“);
 • meie saadetavate meilisõnumite kaudu, mis lingivad sellele privaatsusavaldusele;
 • väljaspool võrgukeskkonda, kus teavitamine on seadusega nõutud.

Veebisaitidele, rakendustele ja meie suhtlusmeedialehtedele ühiselt viitame kui „teenustele“.

Cortevale isikuandmeid edastades nõustute selle privaatsusavalduse tingimustega.

Kui kandideerite tööle veebisaitide karjäärikeskuse kaudu, reguleerib meie karjäärikeskuse kaudu edastatud isikuandmete kasutamist ;;Corteva taotleja privaatsusteatis;.;

ISIKUANDMED

Isikuandmed“ on andmed, mis tuvastavad teid üksikisikuna või on seostatavad tuvastatava üksikisikuga, näiteks

 • nimi;
 • postiaadress (sh arve- ja tarneaadress);
 • telefoni- (sh mobiiltelefoni-) või faksinumber;
 • meiliaadress;
 • krediit- ja deebetkaardi number;
 • profiilipilt;
 • suhtlusmeedia konto ID;
 • müüja või kliendi maksukohustuslasena registreerimise number;
 • riiklik isikukood, nt sotsiaalkindlustusnumber;
 • ettevõtte väljastatud ID-kood;
 • sünnikuupäev;
 • sugu;
 • finantsandmed krediidi taotlemisel;
 • pangaandmed, nt kontonumber ja pangakood;
 • paroolid ja meeldetuletusküsimused ning -vastused;
 • ostuajalugu;
 • asukoha/GPS-i andmed.

Isikuandmete kogumine

Meie ja meie teenusepakkujad kogume isikuandmeid mitmel viisil, sh järgmistel viisidel.

 • Teenuste kaudu
  • Kogume isikuandmeid teenuste kaudu, näiteks siis, kui te tellite uudiskirja, registreerite teenustele juurdepääsemiseks konto, esitate tellimuse või sooritate ostu, taotlete krediiti, esitate taotluse, registreerite toote ostu, esitate garantiikaardi või suhtlete vestlusrakendust kasutades.
 • Väljaspool võrgukeskkonda
  • Kogume teilt isikuandmeid väljaspool võrgukeskkonda, nt siis, kui te külastate meie rajatisi, osalete meie messil, esitate telefoni teel tellimuse või võtate ühendust klienditeenindusega.
 • Teistest allikatest

- Saame teie isikuandmeid teistest allikatest, näiteks

o avalikest andmebaasidest ja muudest kolmandate poolte allikatest;

o ühisturunduse partneritelt ja teenusepakkujatelt (sh suhtlusmeediaplatvormidelt), kui nad meiega andmeid jagavad.

- Kui te ühendate suhtlusmeediakonto teenusekontoga, jagate meile teatud isikuandmed suhtlusmeediakontolt, näiteks oma nime, meiliaadressi, foto, suhtlusmeedia kontaktiloendi ja mis tahes muud andmed, mis võivad olla meile juurdepääsetavad või mille te teete meile juurdepääsetavaks, kui te ühendate suhtlusmeediakonto teenusekontoga.

- Kui te osalete võistlusel, reklaamikampaanias, loteriil, uuringus või mõnes muus kampaanias.

- Kui osalete blogis või foorumis.

Meil on vaja isikuandmeid koguda selleks, et saaksime teile teenuseid osutada. Kui te vajalikke andmeid ei esita, ei pruugi meil olla võimalik teile teenuseid osutada. Kui avaldate teenustega seoses meile või meie teenusepakkujatele mis tahes teiste inimeste isikuandmeid, näitate sellega, et teil on selleks õigus, ja lubate meil neid andmeid selle privaatsusavalduse kohaselt kasutada.

Isikuandmete kasutamine

Meie ja meie teenusepakkujad kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

 • Teenusefunktsioonide pakkumine ja taotluste täitmine. Rakendame järgmisi tegevusi, et hallata meie lepingulist suhet teiega ja/või täita juriidilisi kohustusi:

- pakume teile teenuste funktsioone, nt juurdepääsu teie registreeritud kontole ja seonduvat klienditeenindust;

- vastame teie päringutele ja täidame teie taotlused, kui võtate meiega ühendust veebivormi kaudu või muul viisil, näiteks saadate meile küsimusi, soovitusi, tänuavaldusi või kaebusi või taotlete hinnapakkumist või küsite teenuste kohta lisateavet;

- viime teie tehingud lõpule ja pakume seonduvat klienditeenindust;

- saadame teile haldusteavet, nt infot meie tingimuste ja poliitikate muudatuste kohta;

- võimaldame teil soovi korral teistele isikutele sõnumeid saata;

- töötleme teie krediiditaotlust.

 • Teile uudiskirjade, toodete ja teenuste teabe ja/või muude materjalide pakkumine ja suhtlusvõrgustikes jagamise soodustamine. Teie nõusoleku või meie õigustatud ärihuvi korral rakendame järgmisi tegevusi:

- saadame teile turundussõnumeid (nt meili, tekstsõnumi, WhatsAppi sõnumi või rakendusesisese sõnumi teel ja suhtlusmeediaplatvormidel), mis sisaldavad teavet meie teenuste ja uute toodete kohta ning muid meie ettevõtte uudiseid;

- soodustame teie valitud suhtlusvõrgustikus jagamise funktsiooni kasutamist.

 • Isikuandmete analüüs ettevõtte aruandluse ja isikupärastatud teenuste osutamise eesmärgil. Teie nõusoleku või meie õigustatud ärihuvi korral rakendame järgmisi tegevusi:

- analüüsime või prognoosime meie kasutajate eelistusi, et koostada meie digisisu kasutustrendide kohta koondaruandeid ja täiustada meie teenuseid;

- õpime teid paremini tundma, et saaksime isikupärastada meie suhtlust teiega, jagada teile teie huvide kohast teavet ja/või teha teid huvitavaid pakkumisi;

- õpime paremini tundma teie eelistusi, et saaksime teenuste kaudu pakkuda sisu, mis on meie arvates teile asjakohane ja huvitav.

 • Teile loteriidel, võistlustel või muudes kampaaniates osalemise võimaldamine. Rakendame järgmisi tegevusi, et hallata meie lepingulist suhet teiega.

- Võime pakkuda teile võimalust osaleda loteriil, võistlusel või muus kampaanias. Mõnel sellisel kampaanial on lisareeglid, mis sisaldavad teavet selle kohta, kuidas me kasutame ja avaldame teie isikuandmeid.

 • Isikuandmete koondamine ja/või anonüümseks muutmine. Meie õigustatud ärihuvi korral rakendame järgmisi tegevusi.

- Võime isikuandmed koondada ja/või anonüümseks muuta, nii et neid ei loeta enam isikuandmeteks. Teeme seda selleks, et genereerida meile kasutamiseks muid andmeid, mida me võime kasutada ja avaldada mis tahes eesmärgil.

 • Meie ärieesmärkide saavutamine. Rakendame järgmisi tegevusi, et hallata meie lepingulist suhet teiega, täita juriidilisi kohustusi ja/või meie õigustatud huvi tõttu:

- andmete analüüsimine, näiteks meie teenuste tõhustamiseks;

- auditid, et kontrollida, kas meie siseprotsessid toimivad kavakohaselt ja vastavad õiguslikele, regulatiivsetele ja lepingulistele nõuetele;

- pettuste ja turbe monitoorimine, näiteks selleks, et tuvastada ja ennetada küberründeid või identiteedivarguste katseid;

- uute toodete ja teenuste arendamine;

- meie praeguste toodete ja teenuste parendamine, täiustamine või muutmine;

- Identifying usage trends, for example, understanding which parts of our Services are of most interest to users.

- kasutustrendide tuvastamine, näiteks väljaselgitamine, millised meie teenuste osad pakuvad kasutajaile enim huvi;

Isikuandmete avaldamine

Avaldame isikuandmeid järgmiselt.

 • Meie ema- ja sidusettevõtetele selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel.

.

 • Meie kolmandatest pooltest teenusepakkujatele, et soodustada nende pakutavaid teenuseid.

- Nende hulka võivad kuuluda näiteks järgmiste teenuste pakkujad: veebimajutus, andmeanalüüs, maksete töötlemine, tellimuste täitmine, infotehnoloogia ja sellega seotud taristu pakkumine, klienditeenistus, meilide edastamine, auditeerimine ja muud teenused.

 • Kolmandatele pooltele, näiteks agentidele, jaemüüjatele, vahendajatele ja teistele äripartneritele, et võimaldada neil saata teile teie valikute kohaseid turundusmaterjale.
 • Loteriide võistluste ja muude seesuguste kampaaniate kolmandatest pooltest sponsoritele.
 • Kui te valite isikuandmete avaldamise.

- Infotahvlitel, tekstvestlustes, profiililehtedel, blogides ja teistes teenustes, kuhu te saate teavet ja sisu postitada (sh, ilma piiranguteta, meie suhtlusmeedialehtedel). Pange tähele, et mis tahes andmed, mille te nende teenuste kaudu postitate või avaldate, muutuvad avalikuks ning võivad olla teistele kasutajatele ja avalikkusele saadaval.

 • Teie suhtlusmeedias jagamise tegevuse kaudu.

- Kui ühendate teenusekonto suhtlusmeediakontoga, jagate andmeid teie suhtlusmeediakontoga seotud sõpradele, teistele kasutajatele ja oma suhtlusmeediakonto teenusepakkujale. Seda tehes annate meile loa soodustada sellist andmete jagamist ja mõistate, et jagatud andmete kasutamist reguleerib suhtlusmeedia teenusepakkuja privaatsuspoliitika.

- Lisaks võib meie teenustes kasutatava suhtlusmeedias jagamise tööriista teenusepakkuja koguda teiega seotud andmeid, sh isikuandmeid, kui jagate teenustest sisu oma suhtlusmeediakonto kaudu. Seda, kuidas suhtlusmeedias jagamise tööriista teenusepakkuja andmeid kogub, kasutab ja jagab, reguleerib tema privaatsuspoliitika ja meie ei vastuta selle privaatsus-, turvalisus- ega muude tavade eest.

 • Kolmandatele pooltele seoses litsentsimise, ühise arendustegevuse või muude seesuguste korraldustega.

Muu kasutamine ja avaldamine

Kasutame ja avaldame vajaduse korral, eriti meie juriidilise kohustuse või õigustatud ärihuvi korral, teie isikuandmeid ka järgmistel juhtudel.

 • Kohaldatavatele seadustele ja õigusaktidele vastamiseks.

- See võib hõlmata jurisdiktsioone väljaspool teie asukohariiki.

 • Ameti- ja riigiasutustega koostöö tegemiseks.

- Päringule vastamiseks või meie arvates tähtsa teabe edastamiseks.

- Need võivad hõlmata asutusi väljaspool teie asukohariiki.

 • Õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks.

- Näiteks õiguskaitseasutuste päringutele ja korraldustele vastamisel või meie arvates tähtsa teabe edastamiseks.

 • Muudel juriidilistel põhjustel.

- Meie tingimuste jõustamiseks ja

- meie ja/või meie sidusettevõtete, teie või teiste õiguste, privaatsuse, turvalisuse või vara kaitseks.

 • Seoses müügi või äritehinguga.

- Meil on õigustatud huvi teie isikuandmete kolmandale poolele avaldamiseks või edastamiseks meie ettevõtte, vara või aktsiate täieliku või osalise ümberkorraldamise, ühinemise, müügi, ühisettevõtte moodustamise, määramise, ülekandmise või muu ümberpaigutamise korral (sh seoses pankroti- vms menetlusega). Selliste kolmandate poolte hulka võivad kuuluda näiteks omandav ettevõte ja selle nõustajad.

MUUD ANDMED

Muud andmed“ on mis tahes andmed, mis ei avalda teie identiteeti ega ole otseselt seotud tuvastatava üksikisikuga.

 • Brauseri ja seadme teave
 • Rakenduse või ühendatud seadme või sõiduki kasutusandmed
 • Küpsiste, pikselsiltide ja muude tehnoloogiate kaudu kogutud andmed
 • Demograafiline teave ja muud teie esitatud andmed, mis ei avalda teie identiteeti
 • Andmed, mis on koondatud selliselt, et need ei avalda enam teie identiteeti
 • Füüsiline asukoht
 • Teie põllumajandustegevuse teave

Kui kohaldatavad seadused kohustavad meid käsitlema muid andmeid isikuandmetena, võime neid kasutada ja avaldada nendel eesmärkidel, milleks me kasutame ja avaldame isikuandmeid, nagu on välja toodud selles avalduses.

Muude andmete kogumine

Meie ja meie teenusepakkujad võime koguda muid andmeid mitmel viisil, sh järgmistel viisidel.

 • Teie brauseri või seadme kaudu
  • Teatud andmeid kogub enamik brausereid või kogutakse automaatselt teie seadme kaudu. Sellised andmed on näiteks meediumipöörduse juhtimise aadress (MAC-aadress), arvuti tüüp (Windows või Mac), ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteemi nimi ja versioon, seadme tootja ja mudel, keel, internetibrauseri tüüp ja versioon ning teie kasutatavate teenuste (nt rakenduse) nimi ja versioon. Kasutame neid andmeid selleks, et tagada teenuste korralik toimimine.
 • Teie rakenduse kasutamise kaudu
  • Kui te laadite rakenduse alla ja kasutate seda, võime meie ja meie teenusepakkujad jälgida ja koguda rakenduse kasutusandmeid, näiteks mis kuupäeval ja mis kell kasutab teie seadmes olev rakendus meie servereid ning millist teavet ja milliseid faile on rakendusse teie seadmenumbri järgi alla laaditud.
 • Küpsiste, pikselsiltide ja muude seesuguste tehnoloogiate kasutamisega
  • Küpsised on teabeosad, mis salvestatakse otse teie kasutatavasse arvutisse. Võime kasutada küpsiseid ja muid seesuguseid jälgimistehnoloogiaid veebisaitidel ja rakendustes, samuti teile saadetavates HTML-vormingus meilisõnumites. Küpsised ja muud seesugused tehnoloogiad võimaldavad meil koguda selliseid andmeid nagu brauseri tüüp, teenustes veedetud aeg, külastatud lehed, keele-eelistused ja muud liiklusandmed. Kasutame kogutud andmeid mitmel eesmärgil, sh analüüsiks, turunduskampaaniate tõhususe mõõtmiseks ja teile meie arvates huvi pakkuvate toodete ja teenuste reklaamimiseks. Praegu me ei vasta brauseri mittejälgimissignaalidele. Lisateavet, sh teavet selle kohta, kuidas loobuda meile küpsiste ja muude seesuguste tehnoloogiate teatud kasutuseesmärkide lubamisest, leiate meie küpsiste ja muude seesuguste tehnoloogiate poliitikast
 • IP-aadress
  • IP-aadressi määrab teie arvutile automaatselt teie interneti teenusepakkuja. IP-aadress võidakse tuvastada ja logida koos külastuse aja ja külastatud leh(ted)ega meie serveri logifailidesse alati, kui kasutaja kasutab meie teenuseid. IP-aadressi kogumine on standardprotseduur ja seda teevad automaatselt paljud veebisaidid, rakendused ja muud teenused. Kasutame IP-aadresse sellistel eesmärkidel nagu kasutustasemete arvutamine, serveriprobleemide diagnoosimine ja teenuste haldamine. Samuti võime tuletada teie IP-aadressist teie ligikaudse asukoha.
 • Füüsiline asukoht
  • Võime teie seadme füüsilise asukoha koguda näiteks satelliidi-, mobiilsidemasti- või WiFi-signaalide abil. Võime teie seadme füüsilist asukohta kasutada teile isikupärastatud asukohapõhiste teenuste ja sisu pakkumiseks. Võime teie seadme füüsilise asukoha koos teabega, milliseid reklaame te vaatasite, ja muu teabega jagada ka meie turunduspartneritele, et nad saaksid pakkuda teile isikupärastatumat sisu ja uurida reklaamikampaaniate tõhusust. Mõnel juhul võib teil olla õigus teie seadme asukoha selline kasutamine ja/või jagamine lubada või keelata, kuid kui te seda teete, ei pruugi meil ja/või meie turunduspartneritel olla võimalik pakkuda teile isikupärastatud teenuseid ja sisu.
 • Muude andmete kasutamine ja avaldamine

  Võime muid andmeid kasutada ja avaldada mis tahes eesmärgil, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus nõuab teisiti.  Mõnel juhul võime kombineerida muid andmeid isikuandmetega.  Kui me seda teeme, käsitleme kombineeritud andmeid isikuandmetena seni, kuni need andmed on kombineeritud.

  TURVE

  Otsime võimalusi võtta teie isikuandmete kaitseks meie organisatsioonis mõistlikke korralduslikke, tehnilisi ja haldusmeetmeid. Kahjuks ei ole ükski andmeedastus- ega -talletussüsteem garanteeritult 100% turvaline. Kui teil on põhjust arvata, et teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline, andke meile sellest viivitamatult teada, kasutades teavet jaotisest „Meiega ühenduse võtmine“.

  VALIKUD JA JUURDEPÄÄS

  Teie valikud seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja avaldame

  Anname teile valikuvõimalusi seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid turunduseesmärkidel kasutame ja avaldame. Võite loobuda järgmistest.

  Püüame teie taotluse(d) täita nii ruttu kui mõistlikult võimalik. Pange tähele, et kui loobute meilt turundusega seotud meilisõnumite saamisest, võime teile endiselt saata olulist haldusteavet sisaldavaid teateid, millest te ei saa loobuda.

  Isikuandmetele juurdepääsemine, nende muutmine ja kustutamine

  Kui soovite taotleda isikuandmete ülevaatamist, parandamist, ajakohastamist, piiramist või kustutamist, vaidlustada isikuandmete töötlemise või taotleda isikuandmete teise ettevõttesse ülekandmise eesmärgil oma isikuandmete elektroonilist koopiat (eeldusel, et teil on kohaldatava seaduse alusel selleks õigus), saate meiega ühendust võtta siin või aadressil Customer Information Center, 9330 Zionsville Rd., Indianapolis, IN 46268.

  Vastame teie taotlusele kohaldatava seaduse kohaselt.

  Oma taotluses märkige selgelt, milliseid isikuandmeid soovite lasta muuta ja kas soovite oma isikuandmed meie andmebaasist piirata. Teie kaitseks võime täita üksnes neid taotlusi, mis on esitatud nende isikuandmete kohta, mis on seotud selle meiliaadressiga, millelt taotlus saadeti, ja me võime kontrollida enne taotluse täitmist teie identiteeti. Püüame teie taotluse täita nii ruttu kui mõistlikult võimalik.

  Pange tähele, et meil võib olla vaja säilitada teatud andmeid dokumenteerimiseesmärgil ja/või teie poolt enne muutmise või kustutamise taotlemist alustatud tehingute lõpuleviimiseks (nt juhul, kui sooritate ostu või osalete kampaanias, ei pruugi teil olla võimalik esitatud isikuandmeid muuta või kustutada enne ostu lõpuleviimist või kampaania lõppemist).

  SÄILITUSPERIOOD

  Säilitame isikuandmeid seni, kuni on vajalik või lubatud selleks eesmärgiks, mille jaoks need hangiti, ja kooskõlas kohaldatava seadusega.

  Säilitusperioodi määratlemiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmisi:

  • aeg, kui kaua meil on teiega jätkuv suhe ja me osutame teile teenuseid (näiteks seni, kuni teil on meie juures konto või kuni te kasutate teenuseid);
  • kas meile kehtib mõni juriidiline kohustus (nt konkreetne seadus nõuab tehingute kirjete säilitamist teatud aja jooksul, enne kui need võib kustutada) või
  • kas säilitamine on soovitatav meie õiguslikust seisukohast lähtuvalt (nt seoses kohaldatavate aegumistähtaegade, kohtuvaidluste või regulatiivsete uurimistega).

  KOLMANDATE POOLTE TEENUSED

  See privaatsusavaldus ei käsitle ühegi kolmanda poole, sh ühtki veebisaiti või teenust, kuhu teenused lingivad, käitava kolmanda poole privaatsus-, andme- ega muid tavasid ja meie ei vastuta nende eest. Teenustesse lingi lisamine ei viita lingitud saidi või teenuse toetamisele meie või meie sidusettevõtete poolt.

  Lisaks ei vastuta me teiste organisatsioonide (nt Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM või mis tahes muu rakenduse arendaja, rakenduse pakkuja, suhtlusmeediaplatvormi pakkuja, operatsioonisüsteemi pakkuja, juhtmevaba teenuse pakkuja või seadme tootja) teostatava andmete kogumise, kasutamise, avaldamise ega nende turbepoliitikate ja -tavade eest, sh mis tahes isikuandmete eest, mille te teistele organisatsioonidele rakenduste või meie suhtlusmeedialehtede kaudu või nendega seoses avaldate.

  TEENUSTE KASUTAMINE ALAEALISTE POOLT

  Teenused ei ole mõeldud alla kolmeteistkümneaastastele (alla 13-aastastele) üksikisikutele ja me ei kogu teadlikult alla 13-aastastelt üksikisikutelt isikuandmeid.

  KOHTUALLUVUS JA PIIRIÜLENE EDASTAMINE

  Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda mis tahes riigis, kus meil on rajatised või kus me kaasame teenusepakkujaid, ja teenuseid kasutades te mõistate, et teie andmeid edastatakse teie asukohariigist väljapoole, sh USA-sse, kus võivad olla teie riigist erinevad andmekaitsereeglid. Teatud juhtudel võib nende teiste riikide kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel asutustel või turbeasutustel olla teie isikuandmetele juurdepääsemise õigus.

  LISATEAVE EMP KOHTA: Euroopa Komisjoni kinnitusel on mõnel EMP-sse mittekuuluval riigil EMP standardite kohaselt piisav andmekaitsetase (nende riikide täieliku loendi leiate siit: Euroopa Komisjoni ingliskeelne piisava andmekaitsetasemega riikide loend). Andmete edastamiseks EMP-st riikidesse, mille andmekaitsetaset Euroopa Komisjon ei pea piisavaks, oleme teie isikuandmete kaitsmiseks võtnud piisavad meetmed, nt Euroopa Komisjoni kehtestatud lepingu tüüptingimused ja siduvad ettevõttereeglid. Nendest meetmetest koopia saamiseks esitage taotlus siin.

  TUNDLIKU SISUGA ANDMED

  Kuni me pole neid andmeid teilt küsinud, palume teil meile mitte saata ega teenustes ega muul moel meile avaldada mis tahes tundliku sisuga isikuandmeid (nt sotsiaalkindlustusnumbreid, rassilise või etnilise päritoluga seotud andmeid, poliitilisi seisukohti, religioosseid või muid veendumusi, tervise-, biomeetria- ega geeniandmeid, kriminaalkaristuste andmeid ega ametiühingusse kuuluvuse andmeid).

  KOLMANDA POOLE MAKSETEENUS

  Võime kasutada teenuste kaudu tehtud maksete töötlemiseks kolmanda poole makseteenust. Kui soovite teha teenuste kaudu makse, kogub teie isikuandmed selline kolmas pool, mitte meie, ja kohaldatakse kolmanda poole privaatsuspoliitikat, mitte seda privaatsusavaldust. Me ei kontrolli seda teie isikuandmete kogumist, kasutamist ja avaldamist kolmanda poole poolt ega vastuta selle eest.

  SELLE PRIVAATSUSAVALDUSE AJAKOHASTAMINE

  Selle privaatsusavalduse alguses olev märge „Viimati värskendatud“ näitab, millal seda privaatsusavaldust viimati muudeti.  Mis tahes muudatused jõustuvad, kui me postitame muudetud privaatsusavalduse teenustesse.  Kui te kasutate pärast neid muudatusi teenuseid, tähendab see seda, et te nõustute muudetud privaatsusavaldusega.

  MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

  Kui teil on selle privaatsusavalduse kohta küsimusi, võtke meiega ühendust meie privaatsustaotluse vormi kaudu või järgmisel aadressil:

  Customer Information Center

  9330 Zionsville Rd

  Indianapolis, IN 46268

  1-800-686-6200

  Kuna suhtlus ei ole alati turvaline, ärge lisage suhtlusele krediitkaardiandmeid ega muid tundliku sisuga andmeid.

  MÄRKUS. COVID-19 pandeemia tõttu ei viibi meie personal praegu kohapeal ning posti teel saadetud kirju ei pruugita õigel ajal kätte saada. Kasutage kuni uute teadaanneteni privaatsustaotluse esitamiseks elektroonilist vormi või ülaltoodud telefoninumbrit algusega 1-800.

  LISATEAVE EMP KOHTA

  Võite teha ka järgmist:

  • võtta meili teel ühendust meie Saksamaa andmekaitseametnikuga;
  • esitada kaebuse oma riigi või regiooni andmekaitseasutusele või kohaldatava andmekaitseseaduse väidetava rikkumise toimumiskoha andmekaitseasutusele. Andmekaitseasutuste loend on saadaval aadressil https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en .