Mis on Instinct kui lämmastiku stabilisaator

Something went wrong. Please try again later...

Efektiivseks taimekasvatuseks on vaja kasutada taimetoitaineid ja seda nii orgaaniliste kui ka mineraalsete väetistena. Kui lämmastikku kasutatakse Euroopas ligikaudu võrdselt - nii orgaanilist (8,4 milj.t) kui mineraalset (9 milj.t), siis paljudele on arvatavasti üllatuseks, et orgaanilist fosforit (4,5 milj.t) jõuab põldudele 2 korda enam kui mineraalset (2,2 milj.t) ja orgaanilist kaaliumit (9,9 milj.t) kolm korda enam kui mineraalset (2,4 milj.t). Suure orgaaniliste väetiste osatähtsuse tõttu on eriti oluline, et toiteelemendid sealt maksimaalselt taimeni jõuaks, saagiks moodustuks ja minimaalselt loodusesse leostuks. Üheks võimaluseks selle eesmärgi nimel on kasutada lämmastiku stabilisaatorit Instinct, mis aeglustab ammooniumi muundumist nitraadiks, hoides ära lämmastiku kao leostumise ja denitrifikatsiooni kaudu. See hoiab kauem ja rohkem lämmastikku juurdumisvööndis, mille tulemuseks on efektiivsem toitainete kasutamine ning suurem saak maisil, teraviljadel, kartulil, rapsil jt. kultuuridel.

 

Corteva Agriscience poolt turustatava lämmastikustabilisaatori Instinct® abil tehtud katsed on näidanud leostumise vähenemist ligi 50% kasvuhoonegaaside kaudu ja denitrifikatsiooni vähenemist ligikaudu 45% võrra. Lämmastikku hoitakse mullas kauem ja näiteks maisisaagi puhul on sellel oluline mõju saagikusele.

Kasutegur kasvatajale, keskmiselt 5% rohkem enamsaaki.

 

Lihtsamalt öeldes suurendavad ja laiendavad stabilisaatorid lämmastiku kättesaadavust. Kogu Corteva tehtud katseprogrammides on keskmine saagikuse vastus olnud 5 - 10% enamsaaki. Arvestades aga praeguseid tõusvaid hindu vaatavad paljud põllumehed oma lämmastikuprogrammi üle ja soovivad võib-olla vähem lämmastikku kasutada. Kasvatajatele, kes traditsiooniliselt oleksid kasutanud kõrgemaid määrasid, pakub Instinct® lämmastikustabilisaator selleks paindlikkust.

Instincti™ pritsitakse ka põllukultuuridele taimekaitse pritsiga kas üksi või koos herbitsiidide või UANiga ehk KAS-32ga. Kasutamise kõige olulisem element on hea kontakti tagamine mullaga, nii et seda tuleks hea tulemuse tagamiseks kasutada enne mullaharimistöid või vihma korral.

  • Instinct töötab iga lämmastikväetisega, mis sisaldab ammooniumi või lämmastikku.
  • Rohkem lämmastikku põllukultuuride jaoks, vähem põhjavee ja atmosfääri jaoks
  • 51% vähem kasvuhoonegaaside heitkoguseid
  • 28% suurem Lämmastiku säilitamine mullas
  • Keskmiselt 7% rohkem saagikust; suurenenud lämmastiku kasutamise tõhusus - rohkem lämmastikku põllukultuuride jaoks, vähem keskkonna jaoks
  • 16% vähem lämmastiku leostumist
  • Ühildub lägatankeritele paigaldatud NitraTop pumpadega.
  • 10-12 nädalat pikem ammooniumi saadavus juuretsoonis
  • Suured eelised kasutamisel liivastel muldadel ja maisipõldudel.
  • Kasutada maisis, teraviljas, kartulis,tali- ja suvirapsis.

 

Taimede toitumisel saadakse parimad tulemused mineraalse ja orgaanilise väetise koostoimel. Orgaanilises materjalis olevaid toitaineid saavad taimedele kättesaadavaks alles mineraliseerumisprotsessi tagajärjel. Mida sobivama tempo ja mahuga see toimub, seda suurem on efektiivsus, väiksem keskkonna jalajälg ja kõrgem tulukus. Taimedele on ülimalt oluline, et neile oleks saadaval tasakaalustatult kõik õiged toitained, õigel ajal, õiges koguses ja õiges kohas. Üheks võimaluseks taimede toitumise protsesse juhtida ja mõjustada oleks orgaaniliste väetiste stabilisaatorite kasutamine.

 

Möödunud hooajal katsetasime lämmastikustabilisaatorit Instinct kahes ettevõttes. 26. aprillil käis ettevõtte Männiku Piim OÜ maisi põllul vedelsõnniku laotamine. 10 hektarile laotati vedelsõnnik koos Instinct´ga (1,7 l/ha). Mais ´Amaisi´ külvati 11. mail. Koos külviga anti ka mineraalväetist YaraMila NPK (S) 18-11-13 (7) 250 kg/ha. Vaheltharimisega samal päeval 29. juunil anti lisaks 250 kg/ha lämmastik-väävel väetist CAN 27-4S. Eelviljaks oli mais.

 

Tabel 1. Männiku Piim OÜ maisi siloproov

  Saagikus, t/ha Kuivaine, t/ha Energia, MJ Org aine seeduvus, % Tärklis, g/kg Neutraalkiud, g/kg Ligniin,   g/kg

Instinct

48,5 14,8 11,3 78,4 291 446 15
Kontroll 44,0 13,7 11,2 78,7 280 449 15

 

Sort ´Amaizi´(FAO 180) on kiire algarenguga ja stabiilse ning kõrge saagikuse ja kvaliteediga sort. Amaizi võimaldab varast koristust, tänu millele põld koristati juba 21. September 2023. Kuivaine sisaldus jäi vahemikku 30,5-31,1%. Instincti saanud põlluosa andis 10% kõrgema saagikuse ja 4% kõrgema tärklise sisalduse (Tabel 1).

Joonis 1. Männiku Piim OÜ maisi saagikused.

Instinctiga töödeldud alal tehti lisakulu 24 eur/ha ning kui arvestada maisisilo omahinnaks 30 eur/t, siis saadi puhastulu 112 eurot hektari kohta.

Analoogne katse viidi läbi ka ettevõttes OÜ Kõpu PM, kus kasutati kõrgemat vedelsõnniku normi. Põld koristati 13.10.23. Nii töödeldud kui kontrollala koormad käisid üle kaalu ja tulemuseks saadi 30% kõrgem saagikus ja 4% kõrgem tärklise sisaldus kui kontroll alal.

 

Instincti edasimüüja Eestis: Baltic Agro AS 

Loe rohkem

Kliki siia