Efektiivne umbrohutõrje rapsis

Something went wrong. Please try again later...
Foto: Priidu Adrijan Corteva
Foto: Priidu Adrijan Corteva

Kiiresti on lähenenud algaval hooajal aeg, kui näeme esimesi kevademärke ja mõistame, et kauaoodatud kevad ongi tõepoolest käes. Selge on, et kätte on jõudnud aeg kui peame alustama esimesi põllutöid.

 

Nagu tavaliselt, algab kevad põllumehele ja agronoomile põllukülastustega, et hinnata taimede seisundit pärast talvitumist. Lisaks tuleb hinnata, millised umbrohud on talvitunud ja kas soojemate temperatuuride saabudes on kevadel tärkavad umbrohud juba tärganud.

 

Meenutades mullust augustit, mis algas põua ja üsna kõrgete temperatuuridega - sellised ilmastikuolud olid väga soodsad koristustöödeks, kuid talirapside külviks ebasobivad. Sademete nappuse tõttu võttis rapside idanemine aega ja tulemuseks oli väga ebaühtlaselt tärganud taimed. Ebaühtlaselt idanenud põldudel, oli taliraps väga erinevates kasvufaasides. Ei olnud harvad juhud, kus ühes põlluosas oli raps jõudnud juba kahe pärislehe faasi, teises põlluosas aga alles tärganud või tärkamas. Põllul tekkinud tühimikud täitis hiljem umbrohi, kus see võis vabalt ilma konkurentsita kasvada. Rapsi ebaühtlane tärkamine tekitas raskusi taimekaitsetööde planeerimisel. Peamine küsimus, mis paljudel põllumeestel  tekkis - millist herbitsiidi ja kasvuregulaatorit kasutada?

 

Sellistes olukordades on väga oluline valida õiged tooted, mis on kasutamise osas piisavalt paindlikud. Efektiivne umbrohutõrje talirapsist on väga oluline juba sügisel, et väikesel tärganud taimel ei tekiks konkurentsi toitainete ja valguse osas. Talirapsi külvamist alustatakse enamasti juba augusti alguses, see tähendab, et raps peab kasvama ja kosuma kolm kuud kuni taimik oktoobri lõpus, novembri alguses õigesse talvitumisfaasi jõuaks. Need kuud on piisavalt pikad, et ka umbrohud saaksid idaneda ja konkureerida rapsi taimega toitainete, ruumi ja valguse pärast. Varajases kasvufaasis taliraps talub umbrohu konkurentsi väga halvasti. Taim areneb seetõttu aeglaselt ja nõrgalt, mis omakorda võib halvendada tema talvitumisvõimet. Seetõttu on agronoomiliselt õige ja väga oluline talirapsi umbrohutõrje teha juba sügisel.

 

Selge on see, et möödunud sügis polnud mullaherbitsiidide kasutamiseks soodne, kuna talirapsi külvi järgselt ei olnud mullas piisavalt niiskust, mis vähendab mullaherbitsiidide efektiivsust. Sellistes tingimustes oleks üheks võimalikuks umbrohtõrje lahenduseks Belkar™. Belkar™ on ainult sügiseseks kasutamiseks, tärkamisjärgne talirapsi herbitsiid. Kasutusaeg on paindlik, alates kolmest pärislehest kuni üheksa või enama pärisleheni (alates BBCH 12 - BBCH 19). Paagisegus Belkart™-it koos Metazamix™-iga segades saab kõige laiema umbrohutõrjespektri turul. Antud segu saab kasutades alates rapsi 3-4 pärislehe kasvufaasist ja tõrjutud saavad umbrohud nagu: rukkilill, kesalill, magunad, virn, iminõgesed, konnatatar, kurerehad ja paljud teised, sealhulgas ristõielised umbrohud. Oluline aspekt on see, et selle herbitsiidisegu efektiivsus ei sõltu mulla niiskusest ja külvitehnoloogiast.

 

Juhul kui, kui umbrohutõrje jäi sügisel tegemata või kui selle mõju jäi ebapiisavast mullaniiskusest madalaks ning põldudel on umbrohtusid, mis sügisest üle talvitunud, on Corteva Agriscience´l lahendus siiski olemas.

 

Üheks selliseks lahenduseks on herbitsiid – Korvetto™, mis võitis möödunud kevadel põllumeeste seas usalduse ja populaarsuse suurte, talvituvate umbrohtude, eriti rukkilille, magunate, kesalille ja virna tõrjeefektiivsusega. Korvetto™ sisaldab kahte toimeainet, üheks neist on metüülhalauksifeen ehk Arylex™ Active, mis on üks uusim ja uuenduslikeim toimeaine turul. Arylex™ Active tõrjub väga tõhusalt umbrohtusid nagu magunad, iminõgesed, virn, kurerehad, punandid jne. Teine Korvetto™ toimeaine on klopüraliid, mis on juba hästi tuntud herbitsiididest nagu Lontrel™ ja Galera™. Klopüraliid on väga efektiivne kesalille, rukkilille, ohaka, puju, võilille jne tõrjel. Mõlemad toimeained kuuluvad sünteetiliste auksiinide rühma, mis tähendab madalat resistentsuse riski. Tänu nende kahe toimeaine kombinatsioonile on Korvetto™ kõige laiema umbrohutõrje spektriga herbitsiid, mida saab kevadel kasutada. Korvetto™-t on kasutamiseks ainult talirapsis, kasvufaasi vahemikus varsumine (BBCH 30) kuni õiepungade moodustumiseni (BBCH 50). Korvetto kulunorm on 1 l/ha ja kõige optimaalsem kasutusaeg on siis, kui õhutemperatuur on üle +10°C.

 

Herbitsiidid Lontrel™ ja Galera™ on samuti tõhusad lahendused kevadiseks kasutamiseks nii talirapsi kui ka suvirapsi puhul. Herbitsiid Lontrel™ tagab suurepärase tõrje umbrohtudele nagu rukkilill, kesalill, puju, ohakas, võilill, ristirohi ja muud umbrohud nii tali- kui ka suvirapsist. Samuti tõrjub herbitsiid Galera™ rukkilille, kesalille, virna, valget hanemaltsa, ohakat, puju ja muid põllul esinevaid umbrohtusid. Olgu mainitud, et herbitsiidi Galera™ saab kasutada veidi madalamatel temperatuuridel, alates +8-9°C.

 

Teine tõhus vahend umbrohutõrjeks suvirapsist on herbitsiid Metazamix™. Tagab tõhusa tõrje valge hanemaltsa, virna, kesalille, rukkilille ja maguna vastu. Kasvufaaskui seda kasutatakse pärast külvi kuni 4 esimese pärislehe kasvufaasini.

 

Umbrohutõrje puhul on oluline meeles pidada, et parima tulemuse saab kui umbrohud on väikesed ja aktiivses kasvus.

 

Kindlasti tuleks enne taimekaitsevahendite kasutamist lugeda läbi toote etikett ja järgida kirjas olevaid nõudeid ja soovitusi.

 

Edukat uut algavat hooaega ja kohtumiseni põldudel!

Foto: Diana Peedel Corteva
Foto: Diana Peedel Corteva