Quelex™

  • Herbitsiid

group

  • Florasulaam 100g/l
  • Metüülhalauksifeen 100g/l

Kiire kaitse isegi keerulistes ilmastikuoludes.

Quelex on uus herbitsiid, mis tõrjub enamikke laialehelisi umbrohtusid, kevadiseks kasutamiseks tali- ja suviteraviljades. Efektiivne ka jahedamates tingimustes, vihmakindel juba 1 tund pärast töötlemist ning laia kasutusaknaga.

 

Sisaldus

Arylex

Florasulaam

 

Quelex sisaldab florasulaami ja uut toimeainet Arylex-i. See kooslus teeb Quelexi suurepäraselt sobivaks Põhjamaade jahedatesse ja muutlikkesse ilmastikuoludesse.

 

Kasutada koos mitte-ioonse märgajaga.

Quelexi formulatsiooniks on vees dispergeeruvad graanulid ja seetõttu vajab parima efektiivsuse saamiseks kindlasti kasutamist koos mitte-ioonse märgajaga.

 

 

Tootest lähemalt

Arylex™ ja florasulaami segu muudab Quelexi temperatuurimuutuste suhtes paindlikuks, seetõttu on ka ajavahemik laiem mil toodet kasutada. Vihmakindlus on tagatud juba 1 tunni möödudes pärast pritsimist. Sellised eelised annavad kiirel ajal paindlikkust ja täiendavat aega tööde planerimiseks.

Eelised

  • Vihmakindlus 1 tunni möödudes
  • Efektiivne tõrje peamistele enamlevinud umbrohtudele
  • Lai kasutusaken
  • Suurem saagikus
  • Tõhus kaitse nisu, odra, rukki, tritikale ja ka kaera puhul
  • Puuduvad piirangud järelkultuuridele

 

Uus toode. Tõestatud efektiivsus.

Quelex sisaldab uut toimeainet Arylex, mida kasutatakse ka Zypar-is ja Pixxaro EC-s ning florasulaami mis on tuntud Primus TM-i toimeainena. See toimeainete kooslus tagab uue toote Quelexi efektiivsuse.

Kultuur BBCH Maksimaalne kulunorm
Taliteraviljad (nisu, oder, rukis, tritikale) 23-45 50 g/ha
Suvinisu ja suvioder 13-45 50 g/ha
Kaer 20-32 25 g/ha

 

 

Kultuur

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Rye

Rye

Triticale

Triticale, Fall-seeded (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat (Triticum aestivum)

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Winter Wheat