Metazamix

  • Herbitsiid

group

  • Metasakloor 500 g/l
  • Pikloraam 13,3 g/l
  • Aminopüraliid 5,3 g/l

METAZAMIX™ on selektiivne herbitsiid peamiselt kaheiduleheliste aga ka mõndade üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvirapsis ning suvirüpsis.


Tootest

Kasutamine

METAZAMIX™ on selektiivne herbitsiid peamiselt kaheiduleheliste umbrohtude ja mõnede üheiduleheliste umbrohtude, tõrjeks tali- ja suvirapsis ning suvirüpsis. Herbitsiid imendub umbrohtudesse kahel viisil – läbi pinnase ja lehtede kaudu, seega on toode efektiivne nii kuivas kui märjas mullas. Kuna METAZAMIX™ imendub nii juurte kui ka lehtede kaudu, tagab see pärast pritsimist umbrohupuhta põllu.

 

METAZAMIX™ tõrjub paljusid probleemseid  umbrohtusid, nagu valge hanemalts, mailased, kesalill, rukkilill, roomav madar e. virn, murunurmikas.

 

Selleks, et suurendada METAZAMIX™-i efektiivsust murunurmika ja vesiheina tõrjel soovitame METAZAMIX™-ile lisada toimeainet metasakloor, kokku toimeainena 750 g/ha. 

 

Talirapsi pritsitakse idulehest kuni 4 pärislehe faasini (BBCH 10-14) kuni 0,8 l/ha, suvirapsi ja rüpsi - peale külvi idanemiseni (BBCH 00-09) kulunormiga 1 l/ha. Suvirapsi võib ka sarnaselt talirapsiga pritsida tärkamisjärgselt kuni 4 pärislehe faasini (BBCH 10-14), kuid siis on kulunorm madalam 0,75 l/ha. Pärast METAZAMIX-i kasutamist suvirapsi ja -rüpsi põllul tuleb sügisel enne taliteraviljade külvamist põld künda (min 15 cm sügavuselt) Teiste kultuuride külvamisel/istutamisel pöörake tähelepanu etiketil olevale infole.

Kultuurid

  • Tali- ja suviraps
  • Suvirüps

®™ Corteva Agriscience'i ja selle sidusettevõtete kaubamärgid. Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult. Lugege alati enne kasutamist etiketti ja tooteinfot.