Belkar™

  • Herbitsiid

group

  • Arylex 10 g/L
  • Pikloraam 48 g/L

Belkar™ on talirapsi tärkamisjärgne herbitsiid, kasutamiseks ainult sügisel.  Väga tõhus peamiste umrohtude tõrjeks nagu roomav madar e. virn, kurereha, punand, kukemagun, hiirekõrv.

Belkari toimeaineteks on Arylex™ ja pikloraam. Need toimeained tagavad tugeva ja kindla tõrje peamiste probleemsete umbrohtude vastu ka muutlikel temperatuuridel. 

Eelised

Alternatiiv tärkamiseelsetele herbitsiididele

  •  Võimaldab oodata, kuni taimik tärkab ja areneb
  •  Lisab paindlikkust olemasolevatele rapsi umbrohutõrjeprogrammidele 

Tugev umbrohutõrje

Väga efektiivne peamiste enamlevinud umbrohtude tõrjel sealhulgas roomav madar e. virn, kurerehad, kukemagun, punand ja hiirekõrv.

Lai kasutusaken

Lai kasutusaken, sobitub muutlike ilmastikouludega ja lisab paindlikkust tööde planeerimisel

  • Võimalik kasutada ühekordse pritsimisena BBCH 12-14 kulunormiga 0,25 l/ha
  • Võimalik kasutada jagatud pritsimisena kulunormidega 0,25 l/ha (BBCH 12-14), millele järgneb veel 0,25 l/ha. Kahe pritsimise vahele peaks jääma 21 päeva
  • Võimalik kasutada ka hilisemas kasvufaasis, alates BBCH 16-18 kulunormiga 0,5 l/ha

 

Puuduvad piirangud järelkultuuridele

Tavapärase külvikorra puhul puuduvad piirangud järelkultuuridele.

Kultuurid

TalirapsEfektiivsustabel

Umbrohi

0.25 L/ha

0.5 L/ha 

Vesihein

-

MV     

Roomav madar e. virn

V

V

Kurereha

V

V

Punand

V

V

Kesalill

MV V

Litterhein

MV

MV

Kukemagun

MV

V

Verev iminõges

V

V

Hiirekõrv

MV

V

 V- vastuvõtlik, MV- mõõdukalt vastuvõtlik.

Tehnilised omadused

 

Toimeained:
10 g/L Arylex + 48 g/L pikloraam

 

Pakend:
5 Liitrit

 

Formulatsioon:
Emulsioonkontsentraat, EC


Kasutusaeg:
BBCH12 - BBCH18
0.25 L/ha soovitame kasutada alates 3 pärislehest (BBCH13)
0.5 L/ha alates 6 pärislehest (BBCH16)

Vee kulu:
 
150-300 L/ha

Puhverala:

Mittepritsitav puhvertsoon 10 m põllumajanduses mittekasutatavast maast


®™ Corteva Agriscience'i ja selle sidusettevõtete kaubamärgid. Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult. Lugege alati enne kasutamist etiketti ja tooteinfot.